Викладачі кафедри обліку та аналізу пройшли стажування за кордоном

З метою набуття досвіду організації освітнього процесу, провадження науково-дослідної діяльності та конкретної методики викладання облікових дисциплін в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) у термін з 29 листопада 2017 року до 28 лютого 2018 року д.е.н, проф. Пилипенко Л.М. та к.е.н., доц. Воськало В.І. пройшли стажування у цьому польському університеті.

Під час стажування вивчено особливості організації освітнього процесу в Університеті Марії Кюрі-Склодовської у м. Любліні (UMCS); розглянуто зміст робочих програм навчальних дисциплін з бухгалтерського обліку та фінансового аналізу та їх методичне забезпечення; вивчено досвід і методику викладання облікових навчальних дисциплін з використанням технічних засобів навчання; проаналізовано тематику, структуру і зміст дипломних і наукових робіт студентів економічного факультету. Зокрема, відвідано навчальні заняття студентів, університетську бібліотеку, проведено консультації із викладачами кафедри бухгалтерського обліку.

Також проаналізовано напрями і тематику наукових досліджень та організацію їх виконання; опрацьовано наукову літературу за тематикою наукових досліджень; прийнято участь у наукових заходах економічного факультету (зокрема, були присутні на зустрічі із проректором із наукової роботи з колективом UMCS на якій обговорювалася методика оцінювання результативності діяльності науково-педагогічних працівників; проведено обговорення напрямів подальшої співпраці та здійснення спільних наукових досліджень (зокрема, із представниками кафедри фінансів UMCS щодо організації XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансові ринки: інституції та інструменти», що відбудеться у Львові  3-6 червня 2018 р.

За результатами стажування проф. Пилипенка Л.М. та доц. Воськала В.І. підготовлено наукові статті та тези доповідей, які будуть опубліковані в рамках проведення спільної XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансові ринки: інституції та інструменти».

Результати стажування також планується використовувати у процесі викладання навчальних дисциплін «Облік за видами економічної діяльності», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Звітність підприємств», «Фінансовий облік ІІ» та в наукових дослідженнях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

размещение рекламы вконтактедоминикана все включено ценыпрофессорская стоматологическая клиникаwinperst скачать