content top

Міжнародне стажування викладачів кафедри у гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіца

Міжнародне стажування викладачів кафедри у гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіца

Викладачі кафедри обліку та аналізу (доц. Борщук І.В., доц. Лемішовська О.С., ст. викл. Плекан М.В.) пройшли науково-навчальне стажування на факультеті менеджменту Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца в період з 03.04.2018 р. до 21.04.2018 р.

Стажування організовано відповідно до запрошення факультету менеджменту Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца від 17.11.2017р. та договору про співпрацю від 30.05.2012 р. (додатку від 28.09.2017р.) між Національним університетом «Львівська політехніка» і Гірничо-металургійною академією в Кракові (Польща) та наказу Національного університету «Львівська політехніка» від 20.03.2018 р. №117/21/03.

12 13 14 15 16 17 18 19Результати стажування


Зростаємо науково!

Зростаємо науково!

Впродовж минулого місяця троє аспірантів кафедри обліку та аналізу успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії).
30 травня 2018р. Бабінська Соломія Ярославівна захистила дисертацію на тему: “Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів”.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, професор кафедри обліку та аналізу. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри економіки та маркетингу та доктор економічних наук, професор Штангрет Андрій Михайлович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування.
2 липня 2018 року відбувся публічний захист дисертаційної роботи асистента кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Бойчука Андрія Богдановича на тему: “Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Науковим керівником дисертанта є професор кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович. Офіційними опонентами на захисті виступили д.е.н., проф. Ткаченко Алла Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Запорізького національного технічного університету та к.е.н., доц. Станіславик Олена В’ячеславівна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
Захист дисертаційної роботи Рябкової Ольги Василівни на тему “Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства” відбувся на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 в Національному університеті «Львівська політехніка» 03.07.2018 р.
Науковим керівником здобувача є доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Яремко Ігор Йосафатович. Офіційними опонентами на захисті виступили: доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Яковлєв Анатолій Іванович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Заярна Наталія Миколаївна.
Кафедра вітає колег із успішними захистами та бажає їм майбутніх наукових звершень.

1988-12-12 на сайт 23472365_1508663519228509_8653558199567809158_n viber image4 viber image36707671_10212003411176507_6583459337417523200_n


content top