content top

Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки: 2002-2017

Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки: 2002-2017

Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки: 2002-2017 / Укл.: І.Й. Яремко, А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк, Л.М. Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 228 с.

Історико-довідковий нарис про кафедру обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» висвітлює історію її становлення та розвитку, освітню, наукову, міжнародну діяльність, творчий доробок працівників, наукові та навчальні здобутки студентів за 2002-2017 рр.

Видання розраховане на викладачів, студентів, істориків науки.


Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності : практикум

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності : практикум

Практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 156 с.

Практикум призначений для опанування методики комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дає аналітику змогу набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечують ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідають навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» та підручнику, який видав цей самий авторський колектив. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні та тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.


Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 148 с.

Практикум призначений для опанування методикою комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дозволяє аналітику набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечує ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідає навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і посібнику, виданому цим же авторським колективом. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні і тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.


Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні й прикладні засади аналізу господарської діяльності підприємства, які забезпечують формування загальних і фахових компетентностей фахівців нової генерації. Поділений на дванадцять розділів матеріал відбиває як традиційні, так і сучасні методики аналізу господарської діяльності, зокрема конкурентний аналіз ринку, SWOT-аналіз середовища, аналіз господарського портфеля підприємства. До основних теоретичних положень методики аналізу сформовано міні-завдання і питання, які стимулюють до самоперевірки знань. Наведені типові завдання з розв’язками сприяють ефективному опрацюванню навчального матеріалу. Предметний покажчик основних термінів і понять з аналізу господарської діяльності полегшує орієнтацію в тексті навчального посібника.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.


IV Міжнародна студентська наукова конференція “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”


Emblems-2017

Запрошуємо Вас прийняти участь у IV Міжнародній студентській науковій конференції “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”, яка проводитиметься 18-19 жовтня 2018 р. у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, ауд. 406.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.

2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.

4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.

5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для опублікування матеріалів учасники сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн. Участь студентів коледжів безкоштовна. Проїзд, проживання та харчування оплачують учасники самостійно.

Організаційний внесок потрібно перерахувати у Благодійний фонд розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати “За участь у МСНК “Облік, аналіз і контроль ..” і прізвище учасника (-ів).

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

до 25 вересня 2018 р. включно подати тези доповіді та сканований оригінал документа про сплату організаційного внеску та ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ на сайті конференції:

WWW.CONF.LVIV.UA

Важливо! У випадку технічних проблем з реєстрацією на сайті підготовлені матеріали та заявку потрібно надіслати на е-mail: oaconf@ukr.net

Назви поданих файлів повинні містити прізвище учасника конференції латинкою та тип матеріалу. Наприклад: Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_zayavka.doc, Ivanenko_oplata.pdf

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

WWW.CONF.LVIV.UA

ТА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІDOC чи PDF


content top