content top

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 156 с.

Практикум призначений для опанування методики комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дає аналітику змогу набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечують ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідають навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» та посібнику, який видав цей самий авторський колектив. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні та тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.


Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 148 с.

Практикум призначений для опанування методикою комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дозволяє аналітику набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечує ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідає навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і посібнику, виданому цим же авторським колективом. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні і тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.


Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Г. І. Кіндрацька. Аналіз господарської діяльності

Навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні й прикладні засади аналізу господарської діяльності підприємства, які забезпечують формування загальних і фахових компетентностей фахівців нової генерації. Поділений на дванадцять розділів матеріал відбиває як традиційні, так і сучасні методики аналізу господарської діяльності, зокрема конкурентний аналіз ринку, SWOT-аналіз середовища, аналіз господарського портфеля підприємства. До основних теоретичних положень методики аналізу сформовано міні-завдання і питання, які стимулюють до самоперевірки знань. Наведені типові завдання з розв’язками сприяють ефективному опрацюванню навчального матеріалу. Предметний покажчик основних термінів і понять з аналізу господарської діяльності полегшує орієнтацію в тексті навчального посібника.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.


content top