Кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» здійснює підготовку фахівців за рівнями вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальністю “Облік і оподаткування”.

002 003

Також за спеціальністю “Облік і оподаткування” здійснюється прийом на перший курс денної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) та на другий курс денної та заочної форми навчання (з нормативним терміном навчання) на основі здобутого ОКР “молодший спеціаліст”.

Наведемо питання, які найчастіше задають абітурієнти за напрямом підготовки “Облік і аудит” та відповіді на них.

1. Сертифікати незалежного тестування з яких конкурсних предметів необхідні для зарахування на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?
Перелік конкурсних предметів, з яких вступники допускаються до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”:
Відкриті конкурсні пропозиції (бюджетні):

 1. Українська мова та література (базовий рівень). Вага сертифікату ЗНО – 0,35.
 2. Математика (базовий рівень). Вага сертифікату ЗНО – 0,4.
 3. Географія або Іноземна мова. Вага сертифікату ЗНО – 0,25.

Небюджетні конкурсні пропозиції (комерційні):

 1. Українська мова та література (базовий рівень). Вага сертифікату ЗНО – 0,35.
 2. Математика. Вага сертифікату ЗНО – 0,4.
 3. Географія або Іноземна мова або Історія України або Фізика. Вага сертифікату ЗНО – 0,25.
2. Скільки коштує навчання на денній та заочній формі на ОКР “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”
Вартість оплати навчання у 2017 р.

Форма навчання/курс

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1 курс

11500

7950

2 курс

12650

8750

3 курс

13920

9630

4 курс

15310

10590

ОКР

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

магістр

19350 грн.

13350 грн.

Вартість підготовки фахівців за скороченим терміном навчання на базі ОКР молодшого спеціаліста у 2017 р.

Форма навчання/курс

Денна форма навчання

1 курс

12400

2 курс

13300

3 курс

14335

3. Яка мінімальна кількість балів за сертифікатами ЗНО необхідна для допуску до участі у конкурсі для вступу на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра мінімальне значення кількості балів сертифіката, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, не нижче 100 балів.

4. Яка адреса приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”?

79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12, Головний корпус, каб.101

тел. (032) 258-25-37, (032) 258-22-65.

5. Який розклад роботи приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка” у 2018 р.?

Розклад роботи приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка” під час прийому документів та проведення конкурсного відбору:

Термін Дні Години
02 липня – 01 серпня 2018 р. Понеділок – п’ятниця 9:00-13:00; 14:00-18:00
Субота 9:00-13:00
Неділя Вихідний
02-11 серпня 2018 року Понеділок – п’ятниця 9:00-13:00; 14:00-18:00
Субота – неділя 9:00-13:00
6. В які терміни здійснюється прийом документів за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

повної, загальної, середньої

повної, загальної, середньої

Початок приймання заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року
(13 серпня 2018 року)*

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Університет

20 липня 2018 року
18 година

20 липня 2018 року
18 година
(23 серпня 2018 року 15 година)*

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

26 липня 2018 року
18 година

26 липня 2018 року
18 година
(23 серпня 2018 року 15 година)*

Терміни проведення Університетом вступних випробувань

21 липня-26 липня 2018 року

21 липня-26 липня 2018 року
(28 серпня-29 серпня 2018 року)*

*для заочної форми навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб

7. В які терміни проводиться прийом документів на здобуття ступеня «магістра» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2018 р.

2 липня 2018 р. (13 серпня 2018 р.)*

Закінчення прийому заяв та документів від вступників на основі ОКР «бакалавр»

11 година

26 липня 2018 р.

11 година

26 липня 2018 р. (23 серпня 2018 р. 15 година)*

*для заочної форми навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб

8. В які терміни проводяться фахові вступні випробування та зарахування на навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «магістра» за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня «магістра» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Терміни проведення додаткового вступного випробування у формі співбесіди

02 липня – 26 липня 2018 р.

02 липня – 26 липня 2018 р.

Терміни проведення вступних випробувань

27 липня – 31 липня 2018 р.

27 липня – 31 липня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

03 серпня 2018 р.

03 серпня 2018 р.

Терміни зарахування 1) за державним замовленням:
- не пізніше 07 серпня 2018 р. 13:00;
2) за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2018 р. 18:00.
1) за державним замовленням:
- не пізніше 07 серпня 2018 р. 13:00;
2) за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2018 р. 18:00.
9. Яка вага атестату про повну загальну освіту при розрахунку конкурсного балу?
У конкурсному балі для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) не враховується середній бал атестату про ПЗСО.
10. Як встановлюється пріоритетність поданих заяв про участь у конкурсному відборі?

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому «1» позначає найвищу пріоритетність.

У випадку, коли вищий навчальний заклад здійснює підготовку за певним напрямом на різних факультетах (інститутах) вступник зазначає пріоритетність зарахування за обраним напрямом відповідно до факультету (інституту).

У випадку, коли у вищому навчальному закладі підготовка за напрямом здійснюється за спрямуваннями (спеціалізацією, нозологією, профілем, мовою) вступник зазначає у кожній заяві обрану ним пріоритетність зарахування за відповідним спрямуванням.

11. Чи можна змінювати пріоритетність заяви про участь у конкурсі протягом вступної кампанії?
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
12. Як обчислюється загальний бал для конкурсного відбору вступників за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, помножених на вагові коефіцієнти, отриманий результат множиться на регіональний та сільський коефіцієнти.

Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,02.

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 у інших випадках.

13. Які документи необхідно подавати вступникам для допуску до участі у конкурсі?

Вступники на 1 курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету тільки в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником за ОКР «спеціаліст», «магістра» або при вступі на ОКР “бакалавр” з дипломом «молодшого спецыалыста» особисто до приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР «бакалавр») або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР, «спеціаліст», «магістр») та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (можуть залишатися у вступника):

 1. оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 2. оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 3. оригінал документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон); військовий квиток або приписне свідоцтво;
 4. оригінал свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає (залишаються в особовій справі абітурієнта, яку формує приймальна комісія):

 1. оригінали або копії за особистим вибором документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 2. оригінали або копії за особистим вибором сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 3. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 4. копію документа, що посвідчує особу та громадянство.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

14. Який порядок подання заяв у електронній формі на участь у конкурсному відборі?
Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.

Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником.

У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Детальніше можна ознайомитися тут

15. Де можна ознайомитися з результатами конкурсного відбору?

Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Національного університету “Львівська політехніка” із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника.

Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом терміну проведення конкурсного відбору.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”.

16. Як обчислюється сума балів при конкурсному відборі на ОКР “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Конкурсний відбір вступників на навчання за ОПП підготовки магістра на основі базової або повної вищої освіти здійснюється на підставі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів результатів вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), середнього бала додатка до диплома бакалавра із врахуванням вагових коефіцієнтів: 0,4 – для вступного випробування з фахових дисциплін; 0,1 – для іноземної мови; 1,0- для середнього бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) та додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення.

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів.

Середній бал додатка до диплома бакалавра визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу наступним чином:

Середнє арифметичне

Середній бал

3,00 – 3,49

50

3,50 – 3,99

60

4,00 – 4,49

71

4,50 – 4,99

80

5,0

88

Для осіб, які в поточному році здобули ОКР «бакалавр» в Національному університеті “Львівська політехніка”, середнім балом додатка до диплома бакалавра є конкурсна рейтингова оцінка, яка визначається за 100-бальною шкалою.

Приклад розрахунку балів при конкурсному відборі наведено тут

17. Чи надаються додаткові бали при вступі на ОКР “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування” за наукові досягнення вступника?

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів.

Додаткові бали визначаються згідно «Положення про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів і магістрів», затвердженого наказом Ректора Національного університету “Львівська політехніка”.

При подачі необхідно подати копії статей, тез доповідей та матеріалів конференції для підтвердження додаткових балів.

18. З яких дисциплін проводяться фахові вступні випробування на РВО “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

До фахового вступного випробування на ОКР “спеціаліст” і “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування” входять такі дисципліни:

 1. Макроекономіка.
 2. Мікроекономіка.
 3. Бухгалтерський облік.
 4. Фінансовий облік.
 5. Управлінський облік.
 6. Аудит.

Програма фахового вступного іспиту наведена тут

19. Як здійснюється конкурсний відбір на ОКР “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Конкурсний відбір вступників на навчання за ОПП підготовки магістра на основі базової вищої освіти здійснюється на підставі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів результатів вступного випробування з фахових дисциплін, середнього бала додатка до диплома бакалавра із врахуванням вагових коефіцієнтів: 0,4 – для вступного випробування з фахових дисциплін; 0,1 – для іноземної мови; 1,0 – для середнього бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) та додаткових балів за їх наукові й навчальні досягнення.

Максимальна кількість додаткових балів за наукові й навчальні досягнення не може перевищувати 5 балів.

Середній бал додатка до диплома бакалавра визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу наступним чином:

Середнє арифметичне

Середній бал

3,00 – 3,49

50

3,50 – 3,99

60

4,00 – 4,49

71

4,50 – 4,99

80

5,0

88

Для осіб, які в поточному році здобули ОКР «бакалавр» в Національному університеті “Львівська політехніка”, середнім балом додатка до диплома бакалавра є конкурсна рейтингова оцінка, яка визначається за 100-бальною шкалою.

20. В якій формі проводяться вступні фахові випробування на ОКР “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”?

Вступні випробування на навчання за ОПП підготовки магістра проводяться у формі тестування.

Результати кожного тестування оцінюються за 100 – бальною шкалою.

21. Чи надає перемога на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах можливість поза конкурсного вступу на ОКР “бакалавр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Ні.

22. Чи можна бути зарахованим на навчання до Національного університету “Львівська політехніка” за результатами співбесіди?

За результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

23. Які категорії вступників можуть бути зараховані на навчання до поза конкурсом?

Зараховуються поза конкурсом:

 1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 2. інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 3. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 4. особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 5. члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кількість місць для визначених осіб становить 10 відсотків обсягу державного замовлення з напряму підготовки (спеціальності).

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

24. Які категорії вступників мають право на першочергове зарахування при однакових балах?

Право на першочергове зарахування мають:

 1. особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 2. особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 3. особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 4. випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 5. випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
 6. випускники Малої технічної академії наук Львівської політехніки, які успішно завершили навчання і захистили науково-дослідницькі роботи, при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спорідненими напрямами підготовки із захищеною науково-дослідницькою роботою;
 7. вступники, які мають більше балів за творчий конкурс при вступі на навчання за напрямами підготовки «Архітектура», «Дизайн», «Реставрація творів мистецтв» та «Журналістика»;
 8. випускники коледжів, які є структурними підрозділами Університету, при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Зазначене право надається за інших рівних умов за визначеною черговістю.

25. Які терміни оприлюднення рейтингового списку вступників ОКР “бакалавр” та терміни їх зарахування?

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників:

– не пізніше 12 години 03 серпня 2018 року.

Терміни зарахування вступників:

За державним замовленням – не пізніше 07 серпня 2018 року.

За кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2018 року.

Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу.

Особи, які в установлені терміни – до 18.00 години 06 серпня не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

26. Як відбувається коригування списку вступників після першого етапу зарахування навчання?

Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документів).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

27. Як зараховуються вступники на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб?

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Університету.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

28. Як здійснюється перевірка достовірності даних сертифікатів ЗНО?

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

29. Як можна вступити, якщо середня чи базова освіта була здобута вступником за кордоном?

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272.

Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

30. Скільки заяв може подати вступник і у скільки вищих навчальних закладів?

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяви подані вступниками до приймальної комісії у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

31. Чи можна після оголошення списків рекомендованих до зарахування вступнику обрати місце навчання незалежно від пріоритету поданої заяви?

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

За рішенням Приймальної комісії заяви з наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом, при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

32. Які терміни зарахування вступників?

Зарахування на основі базової та повної загальної середньої освіти:

Денна та заочна форма навчання:

 1. За державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;
 2. За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 11 серпня.
33. В які терміни здійснюється прийом документів для вступників з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” (випускників коледжів)?

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий(третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за ОПП підготовки бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальностей: економіка підприємства; прикладна статистика; маркетингова діяльність; комерційна діяльність; фінанси і кредит; оціночна діяльність; бухгалтерський облік; товарознавство та комерційна діяльність; інформаційна діяльність підприємства проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2018 року

18 година

24 липня 2018 року

18 година

Строки проведення вступних випробувань

25 липня – 26 липня 2018 року

25 липня – 26 липня 2018 року

Терміни зарахування

1) за державним замовленням:
- не пізніше 18 години 07 серпня;
2) за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня.

1) за державним замовленням:
- не пізніше 12 години 07 серпня;
2) за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня.

34. Які вступні іспити потрібно складати вступникам з освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” (випускники коледжів)?

Для вступу на другий курс за напрямом підготовки “Облік і аудит” необхідно скласти вступні іспити з чотирьох дисциплін:

 1. Основи економічної теорії.
 2. Економіка підприємства.
 3. Бухгалтерський облік.
 4. Фінансовий облік.

Програма фахових вступних випробувань наведена тут

35. Чи можливе навчання на екстернаті за кошти державного замовлення?

Ні, навчання за екстернатною формою здійснюється лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

36. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу до Національного університету “Львівська політехніка”?

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017, 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

37. Як можна вступити, якщо немає сертифікату ЗНО?

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів, які проводяться в Університеті, з конкурсних предметів мають особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв’язку чим вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

38. Чи мають пріоритет абітурієнтам, які подають документи для вступу раніше?

Ні, не мають. Дата подання документів в межах встановленого терміну не впливає на результати конкурсу.

биржа ссылокmoscow average temperatureпокупка ечныхкормушкикупить лаковые ботинкикак добавить иконку на сайт htmlПрезидент Федерации футбола