Практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 148 с.

Практикум призначений для опанування методикою комплексного аналізу господарської діяльності підприємств і містить практичні завдання, розв’язання яких дозволяє аналітику набути відповідних фахових компетентностей. Структура та зміст практикуму забезпечує ґрунтовне закріплення теоретичного матеріалу, а також відповідає навчальній програмі дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і посібнику, виданому цим же авторським колективом. До кожної теми розроблено навчальний кросворд, контрольні запитання, тематику рефератів, практичні і тестові завдання. Практикум може бути за формою «робочим зошитом» студента на практичних заняттях, сприяти формуванню вмінь і навичок економічних досліджень.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.