Навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 310 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні й прикладні засади аналізу господарської діяльності підприємства, які забезпечують формування загальних і фахових компетентностей фахівців нової генерації. Поділений на дванадцять розділів матеріал відбиває як традиційні, так і сучасні методики аналізу господарської діяльності, зокрема конкурентний аналіз ринку, SWOT-аналіз середовища, аналіз господарського портфеля підприємства. До основних теоретичних положень методики аналізу сформовано міні-завдання і питання, які стимулюють до самоперевірки знань. Наведені типові завдання з розв’язками сприяють ефективному опрацюванню навчального матеріалу. Предметний покажчик основних термінів і понять з аналізу господарської діяльності полегшує орієнтацію в тексті навчального посібника.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з аналізу господарської діяльності.