Підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – Третє видання, доопрацьоване і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 340 с.

Розкрито теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлено принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних положень (стандартів) обліку.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.482306542165связка сео продвижения контекстной рексайтgoogle panda and penguin update 2016seo продвижение блоганакопительный бакПавелко искусственные поля