content top

VI студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”

Шановні студенти

Запрошуємо Вас прийняти участь у VI студентській науковій конференції (зі статусом міжнародної) “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”, яка проводитиметься 17-18 жовтня 2013 р. в рамках 71-ї Студентської науково-технічної конференції Національного університету “Львівська політехніка”.

 

Напрями роботи конференції:

1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.

2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.

4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.

5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Детальніше …

До участі в конференції приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки.

Для опублікування матеріалів учасники сплачують організаційний внесок в сумі 30 грн. за одну повну сторінку тексту.

Матеріали для участі в конференції приймаються до 20 вересня 2013 року.

Деталі участі та вимоги до матеріалів конференції подано в інформаційному листі.

реклама контекстнаяns defenseанализировать сайтinvalid captchaстоимость смс на номер 8585pnivmatлобановский супермаркет класс


Регіональний конкурс есе “Професія – бухгалтер”

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

роботи учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. Есе повинно містити оригінальне дослідження з висловленням індивідуальних думок та власних вражень за обраною тематикою із аргументацією особистої точки зору щодо вирішення поставленого завдання.

Детальніше …

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕОБХІДНО:

До 10 квітня 2013 р. на електронну пошту oaese@ukr.net подати такі матеріали:

  •  заявку за наведеною формою. Файл назвати за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад, Ivaniv_zayavka.doc.
  •  текст есе. Файл назвати за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад, Ivaniv_ese.doc.

Детальна інформація в Інформаційному листі.

 

 ТЕЛЕФОНИ КОНТАКТНИХ ОСІБ

  • Височан Ольга Олегівна (097) 33-40-787
  • Луцюк Ірина Віталіївна (097) 86-69-034

 

МЕТА КОНКУРСУ

Залучення учнів загальноосвітніх шкіл до активного обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку професії бухгалтера в Україні.

 

ТЕМАТИКА КОНКУРСУ

Есе, подане на конкурс, повинно присвячуватися розкриттю питання, яке стосується одного з наведених напрямів:

  1. Роль бухгалтера на підприємстві.
  2. Бухгалтер: переваги професії очима молоді.
  3. Особисті якості бухгалтера.

 

Кращі есе будуть опубліковані у збірнику праць студентської конференції у жовтні 2013р.!!!

Переможці отримають цінні призи!

Вручення призів відбудеться на кафедрі обліку та аналізу в рамках Дня відкритих дверей Національного університету “Львівська політехніка” 20 квітня 2013р.

как настроитьпроверка сайта googlesermВладимир Шведtrans siberian train toursкак здоровьеЧехунов Денис прокурор


Шановні молоді науковці!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Третьої наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів “Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами”, яка відбудеться 21-22 березня 2013 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

Напрями роботи конференції:

1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.

2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.

4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю та їх використання в управлінні підприємницькими структурами.

5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Умови участі у конференції та вимоги до матеріалів наведено в інформаційному листі.

ru diaryрекламаforumrussian train toursэндодонтическое лечение этов норвегию нужна визавинперст


П’ята студентська наукова конференція “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”

Кафедрою обліку та аналізу 18-19 жовтня проведена V Студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) „Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України“.

Конференція проведена з метою залучення студентів до активних науково-дослідницьких дискусій щодо подолання проблемних питань обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення управлінського та податкового обліку, розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Детальніше …

Конференція працювала за чотирма напрямами:

 • Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
 • Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.
 • Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.

У конференції взяли участь 209 студентів з вищих навчальних закладів України, Росії та Польщі:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, м. Люблін, Польща
 • Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця
 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава
 • ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ
 • Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ
 • Донбаська державна машинобудівна академія, м. Донецьк
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк
 • Інститут магістерської післядипломної освіти УБС НБУ, м.Київ
 • Керченський державний морський технологічний університет, м. Керч, АР Крим
 • Київський національний університет ім. Т.Шевченка, м. Київ
 • Кіровоградський інститут комерції, м. Кіровоград
 • Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського, м. Кременчук, Полтавська обл.
 • Криворiзький національний університет, м. Кривий Ріг
 • Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
 • Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка, Донецька обл.
 • Миколаївський політехнічний інститут, м. Миколаїв
 • Національний авіаційний університет, м. Київ
 • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
 • Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
 • Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Одеса
 • Одеський національний економічний університет, м. Одеса
 • Первомайський політехнічний інститут НУК імені адмірала Макарова, м. Первомайськ, Миколаївська обл.
 • Северо-Кавказский Федеральный Университет, г. Ставрополь, Россия
 • Таврійський державний агротехнологічний університет
 • Харківський інститут банківської справи УБС НБУ, м. Харків
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
 • Львівський техніко-економічний коледж НУ «ЛП», м. Львів
 • Журі, в яке входили професори та доценти кафедри обліку та аналізу, відзначило високий рівень доповідей, які вирізнялися практичною спрямованістю. За результатами доповідей велися ґрунтовні диспути та визначалися напрямки подолання проблематики у певній сфері знань, їх прикладному застосуванні. Очевидним був факт, що студенти вміють не лише виразно представити доповіді, а й вміло, ґрунтовно і впевнено відстояти свою точку зору.
 • За результатами роботи журі підвело підсумки конференції.

Дипломами І ступеня нагороджені:

 • Калічак Марія — студентка групи ОА-41 Національного університету “Львівська політехніка”
 • Абасова Рита — студентка Північно-Кавказького федерального університету, м. Ставрополь, Росія

Дипломами ІІ ступеня нагороджені:

 • Солтан Христина — студентка групи ЕОАм-12 Національного університету “Львівська політехніка”
 • Лазарів Ірина — студентка групи ЕОАм-12, Національного університету “Львівська політехніка”
 • Цехан Ніна — студентка Одеського національного економічного університету
 • Прибитова Олена — студентка Північно-Кавказького федерального університету, м. Ставрополь, Росія

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені:

 • Янушкевич Ірина — студентка групи ЕОАм-12 Національного університету “Львівська політехніка”
 • Бабінська Соломія — студентка групи ОА-42 Національного університету “Львівська політехніка”
 • Лита Наталія — студентка групи ОА-43 Національного університету “Львівська політехніка”
 • Надія Третяк — студентка Національного лісотехнічного університету
 • Світлана Павленко — студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
 • Елен Інанц — студентка Північно-Кавказького федерального університету, м. Ставрополь, Росія

Конференція мала на меті не тільки виявити переможців у цьому своєрідному змаганні, а й порівняти знання, які отримують українські і зарубіжні студенти. Доповіді учасників вирізнялися практичністю, висвітлювали сучасні процеси фінансово-економічних змін. Зросли як загальний рівень виступів студентів, так і супровід доповідей, їхнє оформлення, репрезентаційне донесення до аудиторії своєї думки. Підвищився і науково-дослідницький рівень доповідей у розкритті тематичної проблематики, погляду на предметну сферу знань через глобалізаційні й інтеграційні процеси.

Загалом конференція пройшла дуже конструктивно, студенти з різних країн мали можливість поспілкуватися, подискутувати, встановити дружні й наукові контакти.

За результатами конференції видано збірник тез доповідей у двох частинах.

посетители сайт целевыеwww.rbc.uatopмакияж для голубых глазкак жарить стейк на сковородекупить газовую пружину для ижлобановский депутат


Сторінка 2 із 212
content top