content top

Міжнародний день бухгалтера на кафедрі обліку та аналізу

Міжнародний день бухгалтера на кафедрі обліку та аналізу

У Міжнародний день бухгалтера (10 листопада) до студентів на кафедру обліку та аналізу завітали шеф-редактор газети «Все про бухгалтерський облік» Олександр Георгійович Степовий та випускниця кафедри 2013 року Наталя Третяк. Окрім привітань із професійним святом, гості виступили із доповідями для студентів-обліковців: «Пошуки роботи: поради потенційного роботодавця» (Степовий О.Г.) та «Перспективи студентів, які навчаються за програмою подвійних дипломів» (Третяк Н.Б.).

Степовий О.Г. розповів про вимоги до написання резюме, проходження співбесіди, професійних якостей, на які звертають увагу роботодавці, а також надав поради студентам щодо подальшого пошуку роботи в Україні. Зокрема він наголосив, що крім професійних знань, роботодавці високо цінують креативність та знання англійської мови.

Наталя Третяк була однією з перших студентів, яка прийняла участь у навчанні за програмою подвійних дипломів між Львівською політехнікою та Гірничо-металургійною академією ім. Сташиця (Краків, Польща), та на сьогоднішній день працює бухгалтером у Польщі. Зокрема, розповіла про умови навчання, проживання та дозвілля студентів, можливості працевлаштування. Наталя наголосила, що вона ніколи не думала, що робота бухгалтера настільки цікава. Вона закликала студентів не сумніватись у своїх можливостях щодо навчання у Польщі, адже знання, які дає Львівська політехніка є надійною основою, а її диплом високо оцінюють роботодавці за кордоном.

Доповідачі відповіли на запитання студентів, а на завершення Степовий О.Г. відзначив професора Загороднього А.Г. Почесною грамотою за багаторічну високоефективну роботу задля розвитку та вдосконалення вищої освіти та вагомий внесок в економічну науку України від газети «Все про бухгалтерський облік».

Фотографії 062 Фотографії 063 Фотографії 069 Фотографії 073

переадресация htaccessилиbyиндексация в поисковых системахstores that sell gunsпродам банки стеклянныеЧехунов Денис прокурор


Круглий стіл «200-літня історія викладання бухгалтерської справи у Львівській політехніці»

Круглий стіл «200-літня історія викладання бухгалтерської справи у Львівській політехніці»

03 листопада 2016р. кафедра обліку та аналізу провела круглий стіл «200-літня історія викладання бухгалтерської справи у Львівській політехніці». У цьому заході взяли участь завідувачі і профільні професори облікових кафедр Львівських вищих навчальних закладів, а також директор та завідувачі кафедр ІНЕМ, представники Науково-технічної бібліотеки Університету.

Ініціатором та організатором пошуку документального підтвердження про викладання бухгалтерської науки у Львівській політехніці та проведення цього заходу був завідувач кафедри проф. Яремко І.Й., який оприлюднив основні результати наукових пошуків. Із співдоповіддю виступив проф. кафедри Загородній А. Г., який охарактеризував викладання бухгалтерських дисциплін у  радянський період, концептуально-методологічні засади і функціональну спрямованість сучасних дисциплін, рівень зіставності їх змісту з аналогічними дисциплінами попередніх періодів. Відзначено, що починаючи з 2010 року у навчальний процес введена 5-ти кредитна дисципліна «Історія обліку, аналізу і аудиту», у яку будуть додатково введені відшукані матеріали про 200-літню історію викладання бухгалтерської справи в університеті.

Архівні документи засвідчують, що викладання бухгалтерії здійснювалося з перших років заснування Львівської політехніки як Реальної школи ( 1816 рік). Предмет «Бухгалтерія» був одним з перших серед економічних дисциплін, котрі викладалися у Школі. Значимість економічної науки загалом і бухгалтерії як навчальної і прикладної дисципліни підтверджується документами про організацію Школи. Зокрема, п.5 Рапорту Придворної навчальної комісії «Про заснування Реальної школи у Львові» з найвищою резолюцією і особистим підписом Імператора Франца І  відзначено потребу «наладнати виклад в Реальній школі економіки, котра наразі перебуває осторонь…для неї слід навчання виокремити». Рапортом визначено перелік навчальних предметів, серед невеликої кількості  яких є й «Здвоєна бухгалтерія». Також визначено умови праці та заробітна плата викладачів, в т. ч. й бухгалтерської справи – «Викладач бухгалтерії отримує 300 флоринів» (п. 8 Рапорту).

Кафедрою було досліджено ProgramySzkolyPolitechniczneyweLwowie (Програми Політехнічної школи у Львові) із 1873 по 1940 роки. Наведені у цих Програмах анотації розкривають зміст і структуру навчальних дисциплін. Вони засвідчують, що викладання бухгалтерії в різні часи і для конкретних спеціальностей здійснювалося  різними за назвами предметами, зміст яких визначався конкретною спеціальністю (будівництво, сільське,  лісове і залізничне господарства тощо). Предмет бухгалтерії вивчався у процесі підготовки різного рівня керівників галузевих господарств, які і в той час вважалися відповідальні за стан обліку. Значна кількість відведеного аудиторного часу на опанування бухгалтерської справи (лекції і практичні заняття), структура предметів (зміст навчальних тем, їх якісна характеристика з позиції того часу), добір викладацького складу дозволяють зробити висновок про важливість облікових знань в підготовці спеціалістів.

Викладання бухгалтерії на початкових етапах забезпечувалось предметом Buchalterya і ustawybudownicze (бухгалтерія і засади будівництва), який носив досить спрощений характер. У 1873‑1874 н.р. у навчальний процес введено «класичний» предмет – Buchalterya (бухгалтерія).  Цей предмет викладався в різних варіантах аж до 1921 року. Аналіз змісту цього предмету дозволяє відзначити його близькість до структури сучасних предметів.

Упродовж всього періоду облікові предмети, введені у навчальний процес мали різні назви: Buchalterja podwójna (подвійна бухгалтерія);  Rachunkowość (бухгалтерський облік); Księgowość (рахівництво); Raсhunkowość i szacowanie dóbr (облік і оцінка статків); Rachunkowość i kasowość kolejowa (облік та касові операції на залізниці); Administracja lasuzksęgowością (адміністрування та облік в лісовому господарстві); Księgowość i bilance(рахівництво і баланс); Nauka rachunkowośti, kalkulacji i szacowanie (наука рахівництва, калькуляції і оцінки). Відзначимо і той факт, що в одному навчальному році  паралельно викладалось кілька споріднених облікових дисциплін, забезпечених практикою. Наприклад, у 1921- 1922 навчальному році викладалося 5 облікових дисциплін та проводилось обліково-адміністративна практика й економіко-управлінський семінар.

Безперечно, суть не тільки в назвах предметів, але в їх змістовому наповненні. Бухгалтерська справа викладалася для окремих спеціальностей із врахуванням специфіки окремих галузей економіки (сільського і лісового господарства, будівництва, архітектури, залізничного транспорту тощо). Значний вплив на зміст облікових дисциплін мала Австрійська економічна школа, яка у багатьох значеннях визнається відокремленою і вищою від інших, оскільки вона демонструє особливий, більш реалістичний погляд на економічну науку, а тому із соціальної точки зору вважається є більш науковою. Тому в суто облікові дисципліни із «класичними» для них темами вводилися теми устрою господарської економіки, подання змін майнових статків за  результатами господарювання тощо.

Теоретичні курси бухгалтерії супроводжувалися практикою: Nauka prowadzenia praktycznego ksiągrachunkowych, korespondencyi handlowej, tudzieź prackantorowych (наука практичного ведення рахункових книг, торгівельної кореспонденції, а також праці у канторах); Praktyka rachunkowo-administracyjna (рахунково-адміністративна практика); Seminarjum ekonomiczno-rolniczne (семінар з економіки в  сільському господарстві); Seminarjum kalkulacji warsztatowej (семінар з виробничої калькуляції). Паралельно викладався предмет з оподаткування – Przepisy o podatkach spożywczych (приписи про споживчі податки).

Важливим був і добір викладачів, котрі «повинні мати ліцензію (диплом), завірений відповідними підписами – відбір суворий і жорсткий…конкурс неабиякий.». До посад викладачів висувалися спеціальні вимоги: «Становище викладача бухгалтерії  має обіймати людина з відповідними навиками, котра має за собою державну службу (п.2 Рапорту». Викладу бухгалтерської справи приділялася значна увага. До викладання запрошувалися провідні фахівці, зокрема із Львівського Університету та Нормальної школи, важливих державних закладів. Саме із таких вимог троє із викладачів облікових дисциплін були ректорами Політехніки (Стефан Павлік (1920-1921), Густав Бізанц (18881889 та 18981899) та Антоній Верещинський (1939-1940)), Стефан Козьма — секретар сенату Львівського університету, а Леопольд Каро – декан рільничо-лісового факультету Львівської політехніки (1922–1923), голова Польського економічного товариства у Львові, засновник і редактор часопису «PrzeglądEkonomiczny».

В обговоренні взяли участь: О. М. Ковалюк, В. Є. Швець (кафедра обліку і аудиту економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка), Є.М. Романів (кафедра обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка), Л.І. Коваль (кафедра бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету), П. М. Гарасим (кафедра обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України), В.С. Рудницький (кафедра обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи), О.І. Скаско (кафедра обліку і фінансів Львівського інститут економіки і туризму), А. М. Штангрет (кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Української академії друкарства). У виступах науковців відзначалося , що ми мало знаємо історію нашої науки саме на західноукраїнських землях. Традиційно і до теперішнього часу координати українських науковців обмежуються  історичними дослідженнями бухгалтерської справи як облікової науки, навчального процесу та застосування бухгалтерії на практиці територіями, які входили до Російської імперії, а потім СССР.

У виступах наведені численні аргументації про доцільність звернення до раніше сформованих концептуально-методологічних напрацювань у предметній сфері знань. Незаперечним є факт, що історичний досвід бухгалтерського обліку, як і будь-якої галузі знань, ґрунтується на джерелах, які дають інформацію для розв’язання завдань сьогоднішніх. З цієї точки зору вивчення історичного досвіду обліку на основі достовірних й найбільш важливих історичних джерел, слід розглядати не тільки в площині історичних надбань, але й виявлення і систематизації набутих науково-практичних знань. Слабкість джерельного забезпечення історичного досвіду часто є причиною сумнівів, які виникають у сьогоднішніх вчених-економістів щодо вагомості внеску західноукраїнських науковців у розвиток світової бухгалтерської думки. Обмеженість інформації щодо історично-літературного опису облікової практики, теоретичних розробок західноукраїнськими теоретиками і практиками значною мірою пов’язана із замовчуванням таких розробок у радянський період. Підвищує актуальність таких досліджень національна належність досліджуваних об’єктів, якими є підручники і посібники з теорії і практики організації облікового процесу, видані для забезпечення навчального процесу Львівської політехніки у минулому.

Аналізуючи анотовані навчальні дисципліни учасники круглого столу зробили узагальнюючий висновок, що при викладанні бухгалтерської справи домінував методичний підхід (науково-прикладний характер дисципліни), який забезпечував систему вмінь і знань та методи реєстрації фактів діяльності суб’єкта господарювання. Оцінюючи зміст навчальних дисциплін можна вважати, що викладачі схилялися до процедурного бачення змісту обліку, не достатньо розкриваючи його змістову будову. Використовуваний у навчальному процесі методичний підхід більшою мірою був покликаний розкрити будову бухгалтерського обліку, його методи та інструменти. Тому ведення обліку подавалося як процес, що включає збір первинної інформації, її групування, зведення і систематизація даних про господарські процеси на підприємстві.

Викладання на різних спеціальностях бухгалтерської справи дозволяє стверджувати, що акцентованими були й елементи цільового підходу, який  передбачає врахування цілей ведення обліку для цільових груп користувачів. Виразною є і мета обліку – від безпосереднього ведення обліку як такого (ведення книг, рахунків, зведених реєстрів) до постановки цілей обліку взаємопов’язано з цілями управління підприємством конкретного виду. Це підтверджується проведення обліково-адміністративної практики.

Підсумовуючи наведені матеріали учасники круглого столу аргументувати їх значимість і для сучасної підготовки фахівців з обліку і оподаткування. Важливим й актуальним є забезпечення світогляду студентів у навчальному процесі щодо застосування прийомів і способів викладання методики бухгалтерського обліку, реалізації облікової політики підприємством залежно від правового поля, укладу економіки, у якому здійснювали діяльність господарські суб’єкти. Історичне порівняння принципів формування базової конструкції системи бухгалтерського обліку сприяє кращому розумінні студентами ролі і функції цієї системи в управлінні і регулюванні економічних процесів в різних соціально-економічних формаціях (економіко-соціальне середовище Австро-Угорщини, Польщі). Розкриття історичного досвіду формування методики обліку є найточнішим джерелом для з’ясування питань еволюції, історичного розвитку як бухгалтерського обліку, так і розвитку економічної думки загалом.

ДОПОВІДЬ

Фотографії 009 Фотографії 013 Фотографії 014 Фотографії 016 Фотографії 030 Фотографії 032 Фотографії 043 Фотографії 045 Фотографії Final

как установить цену кликаrussia voltage and frequencyotzywycsm girlsпрофессия сео оптимизаторкак получить иммиграционную визу в канадуАндрей Павелко личная жизнь


Студентська євроінтеграція

Студентська євроінтеграція

14-21 жовтня 2016 р. в рамках співпраці між факультетом економіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) та Інститутом економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» кафедрою обліку та аналізу було прийнято делегацію студентів 3-5 курсів УМКС, до якої увійшли студенти Попік Анна, Олувко Наталія, Пшидатек Кароль, Смигур Віталій, Флорек Ірміна, Смигур Ярослав, Сьома Барбара та керівник групи, викладач кафедри менеджменту УМКС Яцек Якубчак.

17-18 жовтня студенти прийняли участь у міжнародній студентській науковій конференції “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”.

В якості культурної програми були проведені екскурсії вуличками та підземеллями Львова, пам’ятними місцями Личаківського кладовища, здійснено підйом на Високий Замок та Ратушу, проведено ознайомчу екскурсію з історією Національного університету «Львівська політехніка», зокрема Головного корпусу.

Також була організована екскурсійна поїздка так званою «Золотою підковою Львівщини» (Золочівський, Олеський та Підгорецький замки).

Викладачом кафедри менеджменту Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) Яцеком Якубчаком 20 жовтня 2016 р. була проведена лекція для студентів 4-го курсу напряму «Облік і аудит» на тему «Blue Ocean Strategy. Business Model Canvas».

21-27 жовтня студенти третього та четвертого курсів кафедри обліку та аналізу відвідали м. Люблін.

Учасники делегації брали активну участь у навчально-інтеграційному виїзді, організованому студентськими економічними науковими колами та студентським самоврядуванням Університету Марії Кюрі-Склодовської «RADAR 2016» у м. Красноброд. Студенти доповідали також на міжнародній науковій конференції «Тенденції розвитку сучасного фінансового та управлінського обліку», яка відбувалась 24 жовтня 2016 року на факультеті економіки УМКС. Також у рамках заходу відбулася зустріч з деканом факультету економіки університету УМКС д.е.н., професором Збігнєвом Пастушаком та продеканом з питань роботи зі студентами к.е.н. Малгожатою Камєнєцкою. За результатами представлених на конференції  доповідей студентки Удалова Тетяна та Мудринець Христина здобули 1-ше та 3-тє місце.

Під час насиченої культурної програми, організованої студентами економічного факультету УМКС, львів’яни ознайомилися з культурно-історичною спадщиною Любліна, Замостя та Варшави, відвідали визначні пам’ятки Люблінського і Підкарпатського воєводства, зокрема, у м. Лежайськ та м. Ланьцут.

-F5O_H3fghY 14556566_1132531060161557_772781270401733094_o 14633630_1132531056828224_5043393672564189612_o 14714940_1132531350161528_7362767430891135332_o b1nBWQ4JG2I eRcBO_9-uTc WlU4KoNmpcA 20161023_113708 20161023_142554 20161023_152034 20161026_153210 zZXg3ErfftU 20161025_151430 20161025_155337 грамота 8AHDD6EmFvE ZNqiBUnK8Wo

критерии ранжированияможно осстановитьвинперстcity breaks to st petersburgstock tmгрузоперевозки по украине ценаАндрей Павелко биография


Міжнародна студентська наукова конференція “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”

Міжнародна студентська наукова конференція “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”

17-18 жовтня кафедра обліку та аналізу провела Міжнародну студентську наукову конференцію “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”.

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення; проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні; проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці; шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств; проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Учасників конференції перед початком її роботи привітали директор Інституту економіки і менеджменту  Олег Євгенович Кузьмін та завідувач кафедри обліку та аналізу Ігор Йосафатович Яремко.

У роботі конференції прийняли участь 98 студентів з 14 вищих навчальних закладів  України та зарубіжжя: Львівського національного аграрного університету, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського техніко-економічного коледжу, Національного університету “Львівська політехніка”, Національного авіаційного університету, Одеського національного політехнічного університету, Одеського торгівельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету, Первомайського політехнічного інституту кораблебудування імені адмірала Макарова, Полтавської державної аграрної академії, Сумського національного аграрного університету, Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), Херсонського національного технічного університету, Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща).

Після плідної роботи журі визначило переможців. Диплом першого ступеня отримала Катерина Чешун  (науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Лемішовська О. С.), другого – Юлія Молибога (науковий керівник – к.е.н., професор  Сажинець С. Й.) і Анна Попік. Третє місце вибороли Занюк Анастасія (науковий керівник – к.е.н., доцент Тивончук О. І.) і Кароль Пшидатек. Крім того було нагороджено доповідачів у різних номінаціях.  У номінації «За практичну спрямованість доповіді» грамоту отримали Димид Катерина і Чудійович Світлана, у номінації «За кращу презентацію доповіді» – Плавуцька Галина, «За оригінальність доповіді» – Брицька Марта і Голотюк Тетяна, «За актуальність доповіді» – Андрусів Наталія і Саламаха Марія, у номінації «Молодий науковець» – Петрушина Анна і Федина Оксана, у номінації «Молодий ерудит» – Макогін Олена.

Переможці також отримали цінні подарунки від організаторів конференції.

Кафедра обліку вітає всіх учасників конференції та бажає подальших наукових звершень!

14680873_1109885202393682_8172944119182050608_o 14691208_1109885099060359_1757771467343516772_o 14691191_1109884392393763_8081468179655749010_o 14691181_1109885985726937_4203595681561906063_o 14682117_1109885305727005_8887860933502889665_o 14711091_1109885615726974_7428657250010226478_o 14715104_1109884495727086_5265278807999598772_o 14714861_1109885109060358_2049407613858985965_o 14711402_1109885569060312_4255990111118464063_o

рустам назипов лидогенерацияwww.theinsider.uaновыеШвед строительная компанияпосле еды хочется питьцвет теней для зеленых глазЧехунов Денис Николаевич киев


Вітаємо проф. Загороднього Анатолія Григоровича!!!

Вітаємо проф. Загороднього Анатолія Григоровича!!!
З нагоди Дня науки за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Петро Порошенко відзначив державними нагородами викладачів ВНЗ Львова.
Званням «Заслужений працівник освіти України» нагороджено Анатолія Григоровича Загороднього – професора кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».
Колектив кафедри вітає Анатолія Григоровича та бажає йому міцного здоров’я, творчої наснаги та втілення всіх наукових задумів!

программа для мониторинга смиполный анализ сайтагрецию визаhermitage st petersburg flкупить сигнализатор поклевки дешевотекст со смайлами вконтактеАндрей Павелко биография


Вітаємо призерів Олімпіади!

Вітаємо призерів Олімпіади!

На базі Тернопільського національного економічного університету 11-13 травня 2016 року проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» стали студенти кафедри обліку та аналізу Олеськів Юлія (3 місце) та Кобець Наталія (5 місце).

В олімпіаді взяли участь студенти з 73 провідних вищих навчальних закладів України (133 учасники).

Під час проведення олімпіади учасники розв’язували письмові практичні та тестові завдання, що охоплювали дисципліни: „Фінансовий облік”, „Управлінський облік”, „Аналіз господарської діяльності ”, „Аудит”. Тестові завдання виконувалися студентами у залі електронних ресурсів з використанням програми для комп’ютерного тестування MyTest.

Колектив кафедри вітає переможців та бажає їм майбутніх наукових та навчальних звершень!

1463392950__mg_8644 rsz__mg_7306_1 001 003 rsz__mg_7316_1

доменного подборanalyticshomeузнать тиц и пркерамическая сковорода наборmoscow st petersburg tourАндрей Павелко личная жизнь


Сторінка 10 із 24« Перша...6789101112131415...Остання »
content top