content top

Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”

Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”

Монографія/ І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов; За ред. А.Г. Загороднього. – Л.: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 196с.

Нарис історії науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” розповідає про її розвиток, наукову і видавничу роботу, структуру, кадровий склад упродовж 1844-2008 рр. Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

 


Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання

Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання

Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 190 с.

Досліджується результативність фінансово-економічної діяльності природних монополій. Розробляються методи економічної оцінки фінансово-економічної діяльності природних монополій. Розглядаються проблеми державного регулювання системи ціноутворення та формування природних монополій. Аналізуються деякі аспекти державного регулювання результатів діяльності природних монополій через фінансовий та податковий механізм.

Призначена для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників.

 


Економічні системи

Економічні системи

Монографія. Т.2/ За ред.Г.І. Башнянина. – Львів: Видавництво комерційної академії, 2011. – 496 с.

Продовжується аналіз економічних систем розвиненого і перехідного типів. Висвітлюються проблеми становлення та розвитку метаекономії як загальної теорії економічних систем, теоретичної економії як спеціальної теорії економічних систем, емпіричної економії як прикладної економії.

Для наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів і викладачів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, а також усіх хто цікавиться проблемами теоретико-прикладного аналізу економічних систем.

Розділ 3.4. Економетричні дослідження на сучасному етапі: обліковий аспект (І.Й. Яремко, с.446-469).

 


Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства

Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства

Загородній А.Г., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. : Монографія. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ “Біарп”, 2011. – 248 с.

Розглянуто теоретико-методологічні та методичні засади економічного оцінювання лізингової діяльності машинобудівних підприємств. Розкрито економічний зміст лізингової діяльності та основні етапи її реалізації; вивчено світовий досвід ведення лізингової діяльності та проведено порівняльний аналіз розвитку лізингу в Україні та світі; визначено основні суб’єкти ринку лізингових послуг; досліджено потреби наявних та потенційних споживачів лізингових послуг; удосконалено класифікацію ризиків лізингової діяльності, проаналізовано динаміку їхнього розвитку та запропоновані основні методи їх мінімізації; запропоновано теоретичні, методологічні та практичні аспекти К-теорії мотивації, основним механізмом якої є вплив фактора ризику на працю та мотивованість керівників; розроблено методичні рекомендації економічного оцінювання фінансового стану лізингоотримувачів; науково обгрунтовано методичні рекомендації щодо вибору стратегії реалізації лізингової діяльності підприємствами


Сторінка 18 із 18« Перша...9101112131415161718
content top