content top

Вітаємо Фарйон Олександру

Вітаємо Фарйон Олександру

Вчена рада Університету рекомендувала студентку групи ЕОАм-13 Фарйон Олександру до присудження Стипендії Президента України.

тиц проверитьseogoogle panda updatecharter arms shelton ctвизу в англиюкак понять что сайт под фильтром яндексаЧехунов прокурор


Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, присвячена 10-річчю кафедри обліку та аналізу.

26-28 квітня 2012р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, присвячена 10-річчю кафедри обліку та аналізу.

На пленарному засіданні науковців із Польщі, Росії, Болгарії, Молдови, Білорусі, всіх регіонів України (загалом кількість учасників склала – 314, з них – 44 професори) привітали проректори Політехніки Зорян Піх й Анатолій Загородній, директор ІНЕМ Олег Кузьмін.

Детальніше …

Конференція працювала за такими напрямками:

  • Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства;
  • Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика;
  • Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства;
  • Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

У конференції прийняли участь представники 61 ВУЗу та інших установ і організацій з України та країн ближнього зарубіжжя:

  • Maria Curie-Sklodowska University, Lublin Poland
  • University of Science and Technology, Cracow, Poland
  • Аудиторская компания ЗАО “АудитКонсульт”, г. Минск Беларусь
  • Аудиторська фірма „Контракти-аудит”, м. Львів
  • Аудиторсько-консультаційна фірма “Орієнтир”, м. Тернопіль
  • Белорусский государственний экономический университет, г. Минск Беларусь
  • Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, м. Полтава
  • Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
  • Вінницький національний економічний університет, м. Вінниця
  • Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
  • Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
  • Всеукраїнська газета “Все про бухгалтерський облік”
  • Господарська академія ім. Д.А. Ценова, Свіштов Болгарія
  • Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ
  • Державний вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг
  • Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ
  • Донецький державний університет управління, м. Донецьк
  • Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
  • Житомирський державний університет ім. Івана Франка, м. Житомир
  • Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ
  • Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ
  • Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
  • Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
  • Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, м. Кривий Ріг
  • Кримський факультет Запорізького національного університету, м. Сімферополь
  • Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ
  • Львівська державна фінансова академія, м. Львів
  • Львівська комерційна академія, м. Львів
  • Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів
  • Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Львів
  • Львівський кооперативний коледж економіки і права, м. Львів
  • Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • Молдавская Экономическая Академия, г. Кишинев Молдова
  • Мукачівський державний університет, м. Мукачеве
  • Науково-практичний журнал “Податкове планування”, м. Львів
  • Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ
  • Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ
  • Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Національний державний університет податкової служби України, м. Ірпінь
  • Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв
  • Обласний комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія”, м. Жовті Води
  • Одеський державний аграрний університет, м. Одеса
  • Одеський національний економічний університет, м. Одеса
  • Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Первомайськ
  • Південнослов’янський інститут Вищого навчального закладу “Київський славістичний університет”, м. Миколаїв
  • Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь
  • Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)”, м. Київ
  • Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
  • Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський інженерно-педагогічний університет”, м. Сімферополь
  • Саратовский государственный социально-экономический университет, г. Саратов Россия
  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ
  • Таврійський національний університет ім. Володимира Вернадського, м. Сімферополь
  • Територіальне відділення Спілки аудиторів України у Львівській області, м. Львів
  • Тернопільська філія Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, м. Тернопіль
  • Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
  • Українська академія друкарства, м. Львів
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования “Ставропольский государственный университет”, г. Ставрополь Россия
  • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
  • Харківський національний економічний університет, м. Харків
  • Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький
  • Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
  • Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів
  • Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів
  • Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, м. Чортків

За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей (198 тез) та 2 томи фахового Вісника ІНЕМ, які містять 140 статей учасників.

З нагоди 10-річчя кафедри обліку та аналізу на пленарному засіданні конференції нагрудним знаком Політехніки нагородили доцентів кафедри Володимира Шквіра й Галину Кіндрацьку, грамотою університету – доцента Володимира Воськала, а дипломами – доцентів Аллу Ясінську й Олега Височана, асистента Юрія Кулиняка й завідувача лабораторії Зіновія Биленя. Відзнаку ректора Політехніки “Нагрудний знак університету” вручили шеф-редакторові газети “Все про бухгалтерський облік” Олександрові Степовому. З виданням кафедра має тісну та плідну співпрацю вже впродовж багатьох років.

Наступна конференція відбудеться у жовтні 2014р., тож запрошуємо всіх науковців, працівників підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій та інших зацікавлених осіб, діяльність яких пов’язана із проблемами, що обговорюватимуться на конференції прийняти у ній участь!

компания лидов.рфnikeкликфродst petersburg travel blogхрупкое знакeasy budget trackerпавленко андрей днепропетровск


На практику до Львова …

На практику до Львова …

Відповідно до Генеральної угоди, укладеної 06 грудня 2001 року між Національним університетом “Львівська політехніка” та Академією гірничої справи та металургії ім. С. Сташиця, про співпрацю у сфері наукових досліджень на період з 15 жовтня по 21 жовтня прибула група студентів (5 осіб) з метою проходження навчальної практики на кафедрі обліку та аналізу. Протягом цього періоду студенти були ознайомлені з навчальним процесом на кафедрі та особливостями ведення бухгалтерського обліку в Україні, відвідали лекційні, практичні та лабораторні заняття. Крім того, студенти мали можливість ознайомитися з культурно-історичною спадщиною Львова, а також Львівської області. За результатами проходження навчальної практики студентам з Академії гірничої справи та металургії ім. С. Сташиця видано сертифікати.

ссылки быстрыезона доменная comхвосты поисковыхpayperprofits форумтиц сайта узнатьчугунные сковородки спбWPS Performance Station отзывы


Вітаємо учасників V студентської наукової конференції

Вітаємо учасників V студентської наукової конференції

Вітаємо учасників V студентської наукової конференції

(зі статусом міжнародної)

«Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України»!

Студентська наукова конференція «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» 18-19 жовтня традиційно вже вп’яте проводиться в рамках студентської науково-технічної конференції Національного університету «Львівська політехніка». Цього року вона об’єднала не лише студентів «Львівської політехніки» та вищих навчальних закладів з різних регіонів України, а й учасників з Росії та Польщі.

Сподіваємося, що проведення конференції сприятиме налагодженню співпраці між навчальними закладами, дасть змогу студентам обговорити актуальні проблеми обліку, контролю та аналізу, зустрітися з ровесниками, вислухати поради досвідчених науковців.

Вітаємо учасників конференції, бажаємо плідного спілкування і подальшої творчої наснаги в науковій роботі!

проверка трафика сайтасоздание сайта магазин визиткизамороженнуюклиника вероника детская стоматологиясемейная стоматология москваБалеткиwps performance station скачать


Відбулося урочисте вручення дипломів магістрам та спеціалістам – випускникам кафедри обліку та аналізу 2012р.

Відбулося урочисте вручення дипломів магістрам та спеціалістам – випускникам кафедри обліку та аналізу 2012р.

На урочистій церемонії були присутні більше 90 випускників, їхні батьки, викладачі кафедри. Привітати випускників завітав директор Інституту економіки та менеджменту проф. О.Є.Кузьмін.

Привітав випускників та вручив дипломи завідувач кафедри обліку та аналізу проф. А.Г. Загородній. На добру згадку випускникам були вручені пам’ятки випускника Львівської політехніки та нагрудні значки.

Всі випускники, як і личить, були одягнені в магістерські мантії, що додавало врочистості академічності та святковості.

Колектив кафедри обліку та аналізу вітає всіх випускників, бажає їм міцного здоров’я, не зупинятися на досягнутому, всіх гараздів в професійному та особистому житті!!!

Переглянути фотографію

Харьков Фокинлояльныеоформлениеавстрия горнолыжный отдыхbalalaika bandбетонная стяжка ценаПавелко Андрей ФФУ


Студенти кафедри пройшли практику у Гірничо-металургійній академії м. Краків (Польща).

Студенти кафедри пройшли практику у Гірничо-металургійній академії м. Краків (Польща).

Впродовж 11.05.12р.-25.05.12р. студенти кафедри обліку та аналізу Городиська Христина, Чоба Юлія, Демчук Христина, Фляк Анастасія, Рибак Марта, Верхоляк Іван перебували на практиці у Гірничо-металургійній академії ім. С. Сташиця в Кракові, де прослухали лекції з Прогнозування, Стратегічного менеджменту, Управлінського обліку та Капітальних інвестицій.

Насиченою була також культурна програма: участь у святкуванні дня студента на фестивалі Juwenalia 2012, відвідання соляних копалень у м. Величка, електростанції, фестивалю Rajd Menedżera в м. Устронь, музичних концертів, прогулянки Краковом тощо.

За результатами перебування студенти отримали сертифікати про проходження практики.

    

простой адаптивный сайтпроверкакарты гугллвизовый центр испании в казани сайтяндекс вебмастер помощьвыпечка куличейЧехунов Денис Николаевич прокурор


Сторінка 20 із 23« Перша...14151617181920212223
content top