content top

Вчимося, товаришуємо та подорожуємо!

Вчимося, товаришуємо та подорожуємо!

В період з 12 по 17 жовтня в рамках договору про міжнародну співпрацю Національного Університету «Львівська політехніка» та Університету Марії-Кюрі Склодовської у Любліні від 18.05.2012 р. та Плану наукового співробітництва між Інститутом економіки і менеджменту Національного Університету «Львівська політехніка» та кафедрою бухгалтерського обліку УМКС на 2016-2018 рр. студенти кафедри обліку та аналізу Національного  Університету «Львівська політехніка» взяли участь у науковому семінарі «Стандарти міжнародної фінансової звітності – впровадження та перспективи розвитку», організованого Науковим Колом Економістів, а також в інтеграційно-навчальному виїзді «Radar 2018», організованим Радою Студентського Самоврядування економічного факультету.

Група студентів третього курсу спеціальності «Облік і оподаткування» (Бурак Маркіян, Гузандрова Вікторія, Заграй Анна, Мартинюк Катерина, Михалик Мар’яна,  Могила Ірина-Людмила, Паньків Мар’яна, Посільська Марія, Холодницька Софія), очолювана доцентом кафедри обліку та аналізу Воскресенською Тетяною Ігорівною мала можливість не тільки взяти участь у науковому семінарі, але й у надзвичайно цікавих та інтерактивно-пізнавальних екскурсіях, організованих польськими колегами. В рамках програми перебування вони ознайомилися з культурно-історичною спадщиною таких міст як Замость (12-13 жовтня), Люблін (13 жовтня), Красноброд (14-16 жовтня).

Захоплююче враження на студентів справив інтеграційно-навчальний виїзд «Radar 2018», метою проведення, якого є допомога студентам в адаптації до навчально-наукового процесу, ознайомлення з діючими студентськими організаціями, обговорення особливостей навчання студентів з керівництвом економічного факультету. Цього року на відкритті заходу  «Radar 2018» була присутня заступник декана економічного факультету Університету Марії-Кюрі Склодовської у Любліні Малгожата Камінецька. Присутні студенти із заступником декана мали можливість обговорити важливі аспекти організації та проходження навчального процесу на економічному факультеті.

Інтерактивно-інтеграційна поїздка групи студентів спеціальності «Облік і оподаткування» була сповнена позитивними емоціями, зумовленими новими знайомствами, їх активною участю в інтеграційних іграх, квесті та іншими цікавими подіями, які назавжди залишуться в пам’яті студентів.

Навзамін група студентів із УМКС разом із продеканом М.Камінецькою 17-20 жовтня відвідали Львівську політехніку, взяли активну участь у IV Міжнародній науковій студентській конференції, відвідали екскурсії Львовом.

IMG_2700 IMG_2733 IMG_2789 IMG_2805 IMG_2819 IMG_2839 IMG_2852 IMG_2869 IMG_2957


Міжнародна студентська наукова конференція “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”

Міжнародна студентська наукова конференція “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”

18-19 жовтня кафедра обліку та аналізу провела IV Міжнародну студентську наукову конференцію “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”.

 Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення; проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні; проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці; шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств; проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Студенти з 9 вищих навчальних закладів України та зарубіжжя подали до організаційного комітету 96 тез доповідей, які видані до початку конференції окремим збірником.

Учасників конференції перед початком її роботи привітали завідувач кафедри обліку та аналізу професор Яремко Ігор Йосафатович та заступник директора ІНЕМ Жежуха Володимир Йосипович. Вони відзначили, що проведення наукової конференції студентів для кафедри обліку та аналізу є традиційним з 2008 року, наголосили на її високій актуальності та побажали учасникам плідної роботи.

У роботі конференції приймали участь представники Донбаської державної машинобудівної академії, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського техніко-економічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка», Поліського державного університету (м.Пінськ, Білорусь), Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Харківського патентно-комп’ютерного коледжу, Хмельницького політехнічного коледжу.

Після плідної роботи журі визначило переможців. Диплом першого ступеня отримала Мар’яна Редько (науковий керівник – д.е.н., проф. Пилипенко Л.М.), другого — Володимир  Косило, Ізабела Кудлак, Ірина Ніколенко. Третє місце вибороли Марія Посільська, Магдалена Мандзінська, Анна Кевбаса. Крім того було нагороджено доповідачів у різних номінаціях.  У номінації «За практичну спрямованість доповіді» грамоту отримал Вікторія Крисюк та Юлія Фаль, у номінації «За кращу презентацію доповіді» – Анна Казмірук, «За оригінальність доповіді» – Катерина Дейнеко, «За актуальність доповіді» – Ірина Приступляк і Рената Хома, у номінації «Молодий науковець» – Наталія Вента, у номінації «Молодий ерудит» – Роман Смигур. Переможці також отримали цінні подарунки від організаторів конференції.

P81018-103700 P81018-103758 P81018-103844 P81018-105608 P81018-144425 P81018-144652 P81018-145438 P81018-145836 P81018-150129


Компанія PWC запрошує на роботу!

Компанія PWC запрошує на роботу!

Компанія PWC оголошує про можливість працевлаштування.

Детальніша інформація за посиланням

https://pwc.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Catalyst/job/Lviv/Application-to-PwC-SDC_12633WD-1

Positions opened at PwC Service Delivery Center PRINT (3) (2) QR code, Please, apply


Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки

Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки

Нобелівський комітет присудив премію Шведського національного банку пам’яті Альфреда Нобеля з економіки американцям Вільяму Нордхаусу і Полу Ромеру. Премію вченим вручили за дослідження впливу інновацій та клімату на економічне зростання.

Нордхаус розробив економічні моделі і методи для дослідження впливу кліматичних змін, Ромер – досліджував вплив технологічних інновацій на економіку. Нордхаус став першою людиною, яка підготувала кількісну модель, що описує глобальну взаємодію між економікою та кліматичними змінами. Його модель використовується для вивчення наслідків політики в області кліматичних змін. Зокрема, для дослідження впливу податків на викиди вуглецю. Роботи Ромера заклали основу теорії ендогенного зростання в економіці.

5bbb30ee1a2b9 nob700


Міжнародне стажування викладачів кафедри у гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіца

Міжнародне стажування викладачів кафедри у гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіца

Викладачі кафедри обліку та аналізу (доц. Борщук І.В., доц. Лемішовська О.С., ст. викл. Плекан М.В.) пройшли науково-навчальне стажування на факультеті менеджменту Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца в період з 03.04.2018 р. до 21.04.2018 р.

Стажування організовано відповідно до запрошення факультету менеджменту Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца від 17.11.2017р. та договору про співпрацю від 30.05.2012 р. (додатку від 28.09.2017р.) між Національним університетом «Львівська політехніка» і Гірничо-металургійною академією в Кракові (Польща) та наказу Національного університету «Львівська політехніка» від 20.03.2018 р. №117/21/03.

12 13 14 15 16 17 18 19Результати стажування


Зростаємо науково!

Зростаємо науково!

Впродовж минулого місяця троє аспірантів кафедри обліку та аналізу успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії).
30 травня 2018р. Бабінська Соломія Ярославівна захистила дисертацію на тему: “Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів”.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович, професор кафедри обліку та аналізу. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Яковлєв Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри економіки та маркетингу та доктор економічних наук, професор Штангрет Андрій Михайлович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування.
2 липня 2018 року відбувся публічний захист дисертаційної роботи асистента кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Бойчука Андрія Богдановича на тему: “Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Науковим керівником дисертанта є професор кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., проф. Загородній Анатолій Григорович. Офіційними опонентами на захисті виступили д.е.н., проф. Ткаченко Алла Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Запорізького національного технічного університету та к.е.н., доц. Станіславик Олена В’ячеславівна, доцент кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.
Захист дисертаційної роботи Рябкової Ольги Василівни на тему “Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства” відбувся на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 в Національному університеті «Львівська політехніка» 03.07.2018 р.
Науковим керівником здобувача є доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” Яремко Ігор Йосафатович. Офіційними опонентами на захисті виступили: доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Яковлєв Анатолій Іванович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Заярна Наталія Миколаївна.
Кафедра вітає колег із успішними захистами та бажає їм майбутніх наукових звершень.

1988-12-12 на сайт 23472365_1508663519228509_8653558199567809158_n viber image4 viber image36707671_10212003411176507_6583459337417523200_n


Сторінка 3 із 2312345678910...20...Остання »
content top