content top

Кафедра обліку та аналізу в трійці кращих кафедр Львівської політехніки

Кафедра обліку та аналізу в трійці кращих кафедр Львівської політехніки

За результатами рейтингового оцінювання у 2015 році випускових кафедр Львівської політехніки кафедра обліку та аналізу зайняла ІІІ-тє місце із 111,32 балами, що по відношенню до І-го місця складає 85%. Визначення рейтингу проводилося на основі 6-ти груп показників. В межах кожної із груп можна виділити показники, що по суті, і визначили такий агрегований результат.

В 1-шій групі „Науковий та науково-педагогічний потенціал” (24,63 бали) основним фактором, що забезпечив такий результат є суттєва частка навчальних дисциплін кафедри, викладання яких здійснюється іноземною мовою. Також кафедра обліку та аналізу характеризується висококваліфікованими кадрами із науковим ступенем доктора та кандидата економічних наук. Аспіранти кафедри підвищують свій науковий рівень та вчасно представляють до захисту дисертації.

В другій групі „Результативність підготовки фахівців” (23,45 бали) визначальним є частка випускників кафедри, які захистили свої кваліфікаційні роботи іноземною мовою. В цьому контексті є важливо, що захисти іноземною мовою є популярними серед студентів не тільки денної форми навчання, але і студенти заочної форми демонструють високі знання облікового характеру на англійській та німецькій мовах. Не менш визначальними показниками є також частка випускників в кафедри, які отримали дипломи із відзнакою; частка дипломних кваліфікаційних робіт, які виконані на замовлення підприємств та інше.

15,77 балів третьої групи „Інтеграція науки та вищої освіти” були забезпечені значною часткою проведених кафедрою конференцій та інших наукових заходів, які були включені до плану наукових та науково-технічних заходів університету. Цей показник ілюструє тенденційність у проведені конференцій різного рівня, від всеукраїнських і до міжнародних, від конференцій для студентів, аспірантів та молодих науковців і до науково-практичних конференцій із представництвом професорів із України й ряду іноземних держав, зокрема Польщі, Білорусії, Молдови та інших, з якими кафедра має дружні та партнерські відносини. Не менш важливою є опублікування значної кількості наукових статей та монографій.

Четверта група показників „Інформаційні ресурси” (7,675) показує високу частку виданих викладачами кафедри підручників та навчальних посібників, методичних розробок та навчально-методичних комплексів, що розміщені у віртуальному навчальному середовищі. Кафедра майже повністю забезпечує навчальний процес власними науковими та методичними розробками.

П’ята група показників „Презентація здобутків на міжнародному рівні” (29,84) забезпечується активною міжнародною діяльністю кафедри. Зокрема, це і програма подвійних дипломів спільно із AGH (м. Краків, Польща), обмін студентами та проходження практики у UMCS (м. Люблін, Польща) та AGH (м. Краків, Польща), кількість міжнародних нагород працівників кафедри, активна міжнародна наукова діяльність.

Шоста група показників „Презентація здобутків на національному рівні” (9,96) визначає значну кількість доповідей викладачів на конференціях та інших наукових заходах. Працівники кафедри мають державні почесні звання, нагороджені дипломами Львівської обласної ради та обласної державної адміністрації. Студенти кафедри є призерами Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни „Податкова система” та спеціальності „Облік і аудит”.

Кафедра продовжує працювати у багатьох напрямках постійно вдосконалюючись та з оптимізмом дивлячись в майбутнє.

QrQLhPhC-K0


Екскурсія студентів кафедри на Nestle Бізнес Сервіс Львів

Екскурсія студентів кафедри на Nestle Бізнес Сервіс Львів

05 листопада 2015 р. студенти першого курсу напряму підготовки «Облік і аудит» Львівської політехніки в рамках вивчення дисципліни «Вступ до фаху «Облік і аудит» побували на екскурсії в міжнародному підрозділі корпорації Nestlé – Nestlé Бізнес Сервіс Львів (NBS Lviv), який спеціалізується на наданні стандартизованих послуг підрозділам компанії в таких важливих бізнес-процесах, як нарахування заробітної плати, адміністрування даних персоналу та бухгалтерські операції. Nestlé Бізнес Сервіс Львів є найбільшим із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі. На сьогодні чисельність його персоналу становить понад 800 осіб, а географія обслуговуваних підприємств Nestlé охоплює 35 країн.
В рамках екскурсії студентам розповіли про історію та сучасний розвиток корпорації Nestlé, показали організацію робочого місця працівників, а також ознайомили з особливостями діяльності NBS Lviv. Приємно зауважити, що серед працівників Nestlé Бізнес Сервіс Львів чимало випускників та студентів кафедри обліку та аналізу Львівської політехніки. Зокрема, презентацію діяльності NBS Lviv здійснював випускник кафедри 2011 року Олег Дощак – керівник підрозділу контролю та звітності відділу фінансового обліку та звітності.

Slide1 Slide3 Slide2 Slide4


Вітаємо Височана Олега Степановича з успішним захистом докторської дисертації!

Вітаємо Височана Олега Степановича з успішним захистом докторської дисертації!

Захист дисертаційної роботи на тему “Розвиток теорії та методології обліку у суб’єктів туристичної діяльності” відбувся на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті 29.10.2015р.

Науковим консультантом здобувача є д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту ЖДТУ Петрук Олександр Михайлович. Офіційними опонентами на захисті виступили: Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН, віце-президент НААН, доктор економічних наук, професор Жук Валерій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету Крупка Ярослав Дмитрович, завідувач кафедри фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор Крутова Анжеліка Сергіївна.

Колектив кафедри обліку та аналізу бажає Олегу Степановичу подальших наукових звершень!


Вітаємо Тесак Олександру Володимирівну з успішним захистом кандидатської дисертації!

Вітаємо Тесак Олександру Володимирівну з успішним захистом кандидатської дисертації!

Захист дисертаційної роботи на тему “Ризики у відносинах машинобудівного підприємства із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища” відбувся на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” 29.10.2015р.

Науковим керівником аспіранта є к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу Чубай Володимир Миколайович. Офіційними опонентами на захисті виступили: доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету Лук’янова Валентина Вячеславівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ріщук Лілія Іванівна.

Колектив кафедри обліку та аналізу бажає Олександрі Володимирівні подальших наукових звершень!


Вітаємо стипендіатів!

Вітаємо стипендіатів!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1067 «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2015/16 навчального року» академічну стипендію Президента України призначено студентці гр. ЕОАм-23 Національного університету «Львівська політехніка» Кіш Ірині Романівні

Наказом по Національному університету «Львівська політехніка» студентці гр. ОА-41 Андрусяк Богдані Павлівні призначено стипендію ім. Ю.К.Рудавського.

Колектив кафедри обліку та аналізу вітає стипендіатів та бажає їм подальших звершень у навчанні!


Студенти-обліковці у Кракові!

Студенти-обліковці у Кракові!

25 студентів кафедри обліку та аналізу першого курсу магістратури зараз навчаються за програмою подвійних дипломів у Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця в Кракові). У перші дні їхнього перебування у Кракові вони ознайомилися з викладацьким складом кафедри, навчальними корпусами, розкладом занять, поселилися у гуртожиток, здійснили прогулянку по Кракову та пізнали цікаві й незабутні культурні пам`ятки цього міста. 6 жовтня відбулася посвята у студенти AGH. Від Національного університету „Львівська політехніка” на посвяті були присутні викладачі кафедри обліку та аналізу: професор Яремко І.Й. та доцент Шквір. В.Д. Декан факультету менеджменту П. Лєбковський побажав студентам наснаги та успіху в вивченні нових дисциплін, віри у власні сили, натхнення для втілення нових задумів, а також незабутніх моментів й вражень.

Навчальний процес проходить у першу зміну. Наразі студенти вивчають такі дисципліни як „Nowoczesne koncepcje zarządzania (Сучасні концепції управління)”, „Zarządzania strategiczne (Стратегічне управління)”, „Przedsiebiorczość i innowacje (Підприємництво та інновації)”, „Metody ilościowe w zarządzaniu (Кількісні методи в управлінні)”, „Rachunkowość zarządcza (Управлінський облік)” та „Język polskі (Польська мова)”. Лекції та практичні заняття викладають, як професори Гірничо-металургійній академії, так і Національного університету „Львівська політехніка”.

Навчання в Гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця в Кракові дає можливість студентам пізнати сучасні практики викладання, новітні технології, що використовуються під час навчання, набути нових вражень, навиків та досвіду, пізнати неповторну атмосферу навчання в одному з найбільш знаменитих польських ВНЗ, а також проводити вільний час незабутніх студентських років в прекрасному місті Кракові. Оскільки Краків є студентською столицею Польщі, тому життя в ньому насичене, цікаве, наповнене новими знайомствами та пізнанням неймовірних легенд цього міста.

Студенти старшого курсу саме завершили навчання та успішно захистили магістерські дипломні роботи. Від них слова вдячності кафедрі та настанова майбутнім поколінням студентів: «Дякуємо кафедрі обліку та аналізу за таку можливість! Наступним поколінням хочем побажати успіхів, і на замітку – антиплагіат і оригінальність робіт – це основа Вашого захисту! Головне ж добре підготувати роботу і бути впевненими у власних силах! Powodzenia (Успіхів)!»

1 Poswiata w studenci AGH Екскурсія по Кракову Цікава екскурсія по Кракову Заняття з польської мови Неймовірна прогулянка по Віслі Нічна Мафія в гуртожитку777 2 3 4 5


Сторінка 6 із 18« Перша...234567891011...Остання »
content top