Навч. посіб./ М.І. Диба, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 116 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність, завдання, функції, види, методи та методичні прийоми фінансового контролю, особливості фінансового аудиту, контролю виконання та ефективності використання коштів державного бюджету, а також податкового контролю.
Для студентів економічних спеціальностей.доменная зонаотделанглийский для детей 3 летестественные ссылки как набратьОрганизация международных перевозокФокин ХарьковЧехунов Денис прокурор