Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки: 2002-2017 / Укл.: І.Й. Яремко, А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк, Л.М. Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 228 с.

Історико-довідковий нарис про кафедру обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» висвітлює історію її становлення та розвитку, освітню, наукову, міжнародну діяльність, творчий доробок працівників, наукові та навчальні здобутки студентів за 2002-2017 рр.

Видання розраховане на викладачів, студентів, істориків науки.