ПІБ Тема Спеціальність Місто
2015
1 Гейєр Елеонора Станіславівна Методологія та організація взаємозв’язку бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку підприємства 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Одеса
2 Іваницька Тетяна Євгенівна Забезпечення ефективності управління ресурсами будівельних підприємств з використанням логістичних критеріїв 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Дніпропетровськ
3 Кварцхава Олена Володимирівна Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
4 Коваленко Євген Сергійович Економічний механізм управління фінансовими ресурсами будівельного підприємства 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Київ
5 Остапенко Яна Олександрівна Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Рівне
6 Фецович Тетяна Романівна Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Тернопіль
2014
1 Волошин Ірина Геннадіївна Первинний облік товарних операцій в інформаційній системі підприємства 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Харків
2 Козаченко А.Ю. Облік та контроль невиробничих витрат цукрових заводів 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
3 Колгар Юлія Олександрівна Облікова політика клієнтської бази як нематеріального активу банківських установ 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Одесса
4 Кузьмінська Катерина Іванівна Управлінський облік витрат підприємства за процесами: теорія, методика, організація 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Львів
5 Мазур Віктор Петрович Аудит фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
6 Масловська Анна Юріївна Бухгалтерський облік та економічний аналіз оборотного немонетарного капіталу підприємства 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Житомир
7 Міняйло Вікторія Петрівна Аналіз і контроль закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
8 Міщенко Анна Олександрівна Комплексний компаративний аналіз господарської діяльності торговельного підприємства 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Житомир
9 Мужевич Наталія Володимирівна Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Тернопіль
10 Нападовська Ірина Віталіївна Економічний аналіз та аудит оцінювання потенційних об’єктів інвестування 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Одесса
11 Павлюковець Микола Павлович Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах інтернет-технологій 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
12 Подвальна Наталія Едуардівна Аналітичне обґрунтування ефективності функціонування готельних підприємств 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Одеса
13 Ридар Галина Адамівна Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Тернопіль
14 Селіщев Сергій В’ячеславович Аудит матеріальних витрат підприємств: методика і організація 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
15 Хасанова Олена Вікторівна Оцінювання та забезпечення інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Київ
16 Швець Людмила Іванівна Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Тернопіль
17 Яремчук Наталія Федорівна Облік і контроль інвестиційної та операційної нерухомості сільськогосподарських підприємств 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
2013
1 Алєскеров Руслан Баходурович Облік та контроль страхування майна сільськогосподарських підприємств 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2 Балазюк Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
3 Вакун Оксана Володимирівна Облік і аналіз нематеріальних активів у будівельних підприємствах 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Івано-Франківськ
4 Галькевич Алла Володимирівна Облік і аудит процесів придбання та об’єднання підприємств 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
5 Германенко Людмила Миколаївна Формування та розвиток продовольчої забезпеченості регіону 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Черкаси
6 Дерій Марія Василівна Облік і контроль грошово-розрахункових операцій в житловому будівництві 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
7 Дроздова Олена Геннадіївна Бухгалтерський облік і контроль руху товарів: організація і методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
8 Зарудна Наталія Ярославівна Облік і аналіз процесу постачання матеріальних цінностей 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
9 Коцеруба Наталія Василівна Внутрішньогосподарський облік і контроль в системі антикризового управління торговельними підприємствами 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
10 Кравченко Маргарита Анатоліївна Облік та внутрішньогосподарський контроль оплати праці в концепції відтворення людського капіталу України 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
11 Кулій-Дем’янюк Юлія Василівна Бухгалтерський облік витрат на охорону навколишнього середовища підприємств АПК 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
12 Лемішовська Олеся Степанівна Управління податковим процесом банків 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит Львів
13 Литвинець Юлія Ігорівна Обліково-контрольне забезпечення управління орендними земельними відносинами в сільськогосподарських підприємствах 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
14 Лоханова Наталія Олександрівна Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Одеса
15 Марчук Уляна Олександрівна Внутрішньогосподарський контроль в системі управління сільськогосподарськими підприємствами 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
16 Москаль Наталія Володимирівна Аудит діяльності підприємств торгівлі за умови загрози її припинення та банкрутства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
17 Мустеца Ірина Василівна Облік і аналіз основних засобів підприємств готельного господарства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
18 Нагарова Олена Володимирівна Облік та контроль доходів від обмінних операцій державного сектору 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
19 Ратушна Ольга Павлівна Облік і аналіз фінансових результатів: методика та організація 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
20 Тищенко Тетяна Яківна Облік та контроль доходів бюджетних установ органів статистики: теорія та методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
21 Федотова Світлана Юріївна Формування економічного механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Київ
22 Шалімова Наталія Станіславівна Аудит у системі соціально-економічних відносин України 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2012
1 Білан Олена Валентинівна Забезпечення конкурентноспроможності продукції рослинництва в сільськогосподарському комплексі регіону 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Черкаси
2 Венцель Віктор Тарасович Бухгалтерський облік і контроль експортно-імпортних операцій: теорія, методика, організація 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
3 Височан Ольга Олегівна Облік витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції і їх фінансового забезпечення 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Івано-Франківськ
4 Дерій Василь Антонович Теоретико-методологічні засади обліку і контролю витрат та доходів підприємств 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
5 Диба Михайло Іванович Ідентифікування фінансових ризиків підприємств органами державної фінансової інспекції України 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит Львів
6 Ігнатенко Тетяна Володимирівна Облік та аналіз за сегментами у системі управління підприємствами торгівлі 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
7 Калюжна Юлія Петрівна Підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Полтава
8 Литвиненко Наталія Олександрівна Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
9 Маначинська Юлія Анатоліївна Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств готельного господарства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
10 Мокляк Мирослава Володимирівна Стратегічні напрями розвитку збуту продукції аграрних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Полтава
11 Новицька Наталія Володимирівна Облік і аудит розрахунків по товарним операціям 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Харків
12 Перетятько Юлія Митрофанівна Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
13 Тараненко Вікторія Євгенівна Податкове регулювання економіки України в умовах соціально-економічних трансформацій 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Полтава
14 Фабіянська Вікторія Юхимівна Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2011
1 Бардаш Сергій Володимирович Методологія і організація системи економічного превентивного контролю в Україні 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2 Біляченко Олена Леонідівна Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
3 Бондар Юлія Анатоліївна Внутрішній аудит в органах пенсійного фонду України 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
4 Волинець Оксана Олександрівна Облік і контроль в інформаційній системі управління зобов’язаннями підприємств ресторанного господарства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
5 Головченко Наталя Вікторівна Організація і методика обліку орендних операцій 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
6 Дегтяр Наталія Вікторівна Формування системи контролінгу персоналу авіатранспортних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Київ
7 Калініченко Олександр Володимирович Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Полтава
8 Коноваліхіна Тетяна Олегівна Облік та аналіз у системі управління операційною діяльністю підприємств ресторанного господарства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
9 Лозовицька Дарія Сергіївна Управлінський облік витрат операційної діяльності підприємств торгівлі автомобілями та автосервісу на основі процесного підходу 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
10 Матрос Олена Миколаївна Аналіз інвестиційної діяльності підприємств: теорія та методологія 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
11 Мельничук Інна Василівна Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної промисловості 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
12 Нагорний Євгеній Володимирович Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Київ
13 Орлов Ігор Віталійович Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов’язань суб’єктів господарювання 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
14 Помаз Олександр Михайлович Розвиток транспортного обслуговування підприємств з виробництва зерна 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Полтава
15 Свідрик Тетяна Ігорівна Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Львів
16 Сидоренко Олександр Олексійович Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
17 Сизов Алім Іванович Інформаційні технології та моделі підтримки прийняття рішень у галузі продовольчого забезпечення збройних сил України 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Київ
18 Федірець Олег Володимирович Формування енергетичного менеджменту машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Полтава
19 Цогла Олена Орестівна Обгрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних систем 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Львів
2010
1 Бабин Ірина Михайлівна Облік та контроль витрат і доходів платних послуг підприємств споживчої кооперації 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2 Бойко Надія Михайлівна Аудит реальних інвестицій торговельних підприємств 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
3 Бугай Надія Олександрівна Організація і методика обліку та внутрішньогосподарського контролю фінансових активів (на прикладі хлібопекарських підприємств) 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
4 Вигівська Ірина Миколаївна Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
5 Воськало Володимир Іванович Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Львів
6 Довгаль Юрій Дмитрович Організація бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств в умовах використання комп’ютерних технологій 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
7 Замула Ірина Валеріївна Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
8 Колещук Орест Ярославович Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Львів
9 Кравченко Тетяна Вікторівна Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання оборотного капіталу в управлінні підприємством 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
10 Кузьмін Дмитро Леонідович Бухгалтерський облік і контроль збереження та втрат майна підприємства: організаційно-правовий підхід 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
11 Мазуренко Ольга Миколаївна Бухгалтерський облік та аналіз загальновиробничих витрат: теорія, методика, організація 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
12 Пастернак Ярослава Павлівна Бухгалтерський облік та аналіз затрат основної діяльності: організація і методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
13 Переймивовк Тетяна Анатоліївна Аудит звіту підприємства про рух грошових коштів: теорія, методика, організація 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
14 Підлипна Радміла Петрівна Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
15 Скакун Людмила Степанівна Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
16 Сурженко Людмила Олексіївна Управлінський облік в реалізації бізнес-стратегій підприємств швейної промисловості 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Одеса
17 Чайка Василь Володимирович Облік і аудит формування та використання прибутку підприємств в торгівлі 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
18 Язлюк Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Тернопіль
19 Яремко Ігор Йосафатович Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Львів
20 Ясінська Алла Іванівна Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Львів
2009
1 Бондар Валерій Петрович Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2 Бузак Наталя Іванівна Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
3 Височан Олег Степанович Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
4 Вірт Микола Ярославович Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) Львів
5 Дюкарєва Христина Любомирівна Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності підприємства за центрами відповідальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
6 Ілляшенко Олена Вікторівна Облік і контроль лізингу в промисловості 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
7 Ільченко Олег Олексійович Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
8 Криворучко Ярина Юріївна Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
9 Мачулка Оксана Вікторівна Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств державного сектору економіки) 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
10 Назарова Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
11 Пантелеєв Володимир Павлович Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
12 Петраковська Олена Володимирівна Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності банку 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
13 Пилипенко Любомир Миколайович Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
14 Пилипів Надія Іванівна Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
15 Подольчак Надія Ігорівна Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
16 Попович Віта Іванівна Розробка моделі управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
17 Редько Олександр Юрійович Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
18 Римарська Руслана Юріївна Вплив стратегії європейської інтеграції України на функціонування податкової системи 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини Київ
19 Томашевська Ірина Леонідівна Бухгалтерський облік та контроль операцій з придбання підприємств переробної промисловості 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
20 Фененко Ганна Сергіївна Інструментарій підтримки ефективності природокористування у курортному регіоні 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Одеса
21 Юрківська Людмила Йосипівна Економічний аналіз маркетингової діяльності підприємств: теоретико-методичні та організаційні засади 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Житомир
2008
1 Амеліна Ольга Володимирівна Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2 Богач Борис Миколайович Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції підприємства лісового господарства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
3 Гук Ольга Володимирівна Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
4 Давидюк Юлія Володимирівна Механізм еколого-економічного регулювання діяльності суб’єктів природокористування промислового виробництва 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Рівне
5 Демченко Тетяна Анатоліївна Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
6 Кафка Софія Михайлівна Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія і методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
7 Клебан Оксана Любомирівна Підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Львів
8 Костюченко Валентина Миколаївна Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
9 Леонтьєва Валентина Іванівна Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
10 Лукаш Ольга Анатоліївна Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Суми
11 Марущак Леся Іванівна Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
12 Никифорак Ірина Іванівна Облік та аналіз операційної діяльності підприємства міського електротранспорту 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
13 Ольшанська Марія Володимирівна Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
14 Орлів Мар’яна Степанівна Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій геологорозвідці 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Тернопіль
15 Пацула Ольга Ігорівна Облік і контроль соціальних витрат підприємства 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
16 Портнова Галина Олександрівна Механізм вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (переробна промисловість) Донецьк
17 Райковська Інна Тадеушівна Організація і методика економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
18 Романенко Ольга Анатоліївна Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України) 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
19 Соболь Ганна Олегівна Організація і методика управлінського обліку витрат 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
20 Суков Геннадій Сергійович Бухгалтерський облік і контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
21 Тивончук Олена Іванівна Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
22 Тітаренко Галина Борисівна Оцінка оборотних активів в обліку та аудиті: теоретико-методичні аспекти 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
23 Фоміна Олена Володимирівна Облік і аудит в управлінні продажами товарів 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
24 Хомуляк Тарас Ігорович Облік і аудит лізингових операцій 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
25 Чибісов Юрій Володимирович Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі бюджетування: теоретико-методичні основи 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2007
1 Головченко Наталія Юріївна Облік та аудит житлового фонду у балансоутримувачів 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
2 Гринів Тетяна Теодозіївна Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (машинобудування та приладобудування) Львів
3 Домбровський Владислав Анатолійович Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
4 Дутчак Ірина Богданівна Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Львів
5 Кошкаров Степан Андрійович Оперативний облік і контроль у системі менеджменту виробничого підприємства 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
6 Лаговська Олена Адамівна Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
7 Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
8 Найчук-Хрущ Марта Богданівна Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
9 Панченко Інна Анатоліївна Організація судово-бухгалтерської експертизи: теоретико-практичні аспекти 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Київ
10 Садекова Алія Мустафівна Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Одеса
11 Хтей Наталія Іванівна Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в ланцюгу поставок 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
12 Чубай Володимир Миколайович Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів
2006
1 Бойченко Наталія Вікторівна Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Харків
2 Бук Лариса Михайлівна Оцінювання і розвиток брендової діяльності підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
3 Бунда Ольга Миколаївна Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України) 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
4 Вакаров Василь Михайлович Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
5 Голубка Ярослав Володимирович Облік та аудит фінансових інвестицій 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
6 Гориславець Павло Анатолійович Планування та організування страхування у державному секторі економіки 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
7 Гречка Олена Михайлівна Облік та аналіз продажу природного газу споживачам 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
8 Гриліцька Анжела Вікторівна Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
9 Дмитрук Михайло Михайлович Маркетингова стратегія підприємств на ринку продуктів харчування в умовах сезонних коливань попиту 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
10 Коваль Зоряна Остапівна Економічне оцінювання та формування взаємозв’язків підприємства виробника із споживачами продукції 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
11 Костецький Ярослав Іванович Облік та аналіз діяльності фермерських господарств 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
12 Коцко Тарас Аркадійович Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно-енергетичному комплексі 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
13 Крамарчук Світлана Петрівна Облік і аналіз матеріальних сировинних ресурсів (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості) 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
14 Кривокульська Наталія Михайлівна Організація управління і регулювання природоохоронної діяльності 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
15 Лазаришина Інна Дмитрівна Економічний аналіз: теорія, методологія, практика 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
16 Лялюк Алла Миколаївна Управління розвитком вищого навчального закладу на засадах маркетингу та логістики 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
17 Марушко Надія Семенівна Облік і аналіз залученого капіталу підприємства (на прикладі підприємств молочної промисловості) 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
18 Навольська Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
19 Омельченко Олена Юріївна Облік основних засобів і операцій по їх оподаткуванню 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
20 Пашинська Галина Анатоліївна Стратегічне дослідження ринків енергетичних матеріалів та продукції (на прикладі Житомирської області) 08.03.01. – Статистика Київ
21 Поліщук Ірина Романівна Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія та методика 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
22 Процак Катерина Володимирівна Організаційно-економічне забезпечення та регулювання житлово-комунального обслуговування населення 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
23 Рабошук Аліна Володимирівна Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
24 Романишин Соломія Борисівна Формування рекламної стратегії підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
25 Рощик Ірина Анатоліївна Трасформування економічних механізмів упраління вищою освітою 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
26 Сай Леся Петрівна Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
27 Сегедій Олександр Михайлович Інформаційне забезпечення оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
28 Сікора Ірина Анатоліївна Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
29 Франів Ігор Андрійович Довготермінове дисконтування в системі економічного оцінювання виробничо-господарської діяльності підприємства) 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
30 Ходикіна Інна Юріївна Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Львів
31 Чудовець Віталій Васильович Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
32 Шатохіна Олександра Іванівна Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
2005
1 Асанова Ельзара Рустемівна Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Сімферополь
2 Барановська Тетяна Василівна Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
3 Бойко Руслан Володимирович Облік і аудит інвестицій 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
4 Бойко Світлана Володимирівна Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
5 Боцян Тетяна Вікторівна Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
6 Гірна Ольга Богданівна Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
7 Глущук Олена Миколаївна Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
8 Годованець Олександр Віталійович Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
9 Гончарук Андрій Якович Легалізація малого та середнього підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
10 Дейнега Інна Олександрівна Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання основних засобів на підприємствах 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
11 Дятлова Наталія Василівна Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами 08.07.03 – Економіка будівництва Харків
12 Євдокимов Віктор Валерійович Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
13 Завербний Андрій Степанович Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
14 Зоріна Олена Анатоліївна Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
15 Іванюта Павло Васильович Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
16 Клюшин Дмитро Володимирович Державне регулювання пропорцій та темпів розвитку реального сектора економіки 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Київ
17 Коцкулич Тетяна Ярославівна Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
18 Кривуцький Володимир Васильович Державне регулювання діяльності природних монополій 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
19 Кубів Степан Іванович Маркетингова концепція формування системи “підприємства та роздрібні клієнти – комерційний банк” 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
20 Марченко Вікторія Трохимівна Стратегія зростання прибутку морських торговельних портів України 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Одеса
21 Миронюк Одарка Василівна Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
22 Михальчишин Наталія Лук’янівна Формування і регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
23 Наумчук Ольга Анатоліївна Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
24 Познаховський Віктор Анатолійович Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
25 Поліщук Наталія Валеріївна Логісничний контролінг в систему управління підприємством 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
26 Пономарьова Наталія Анатоліївна Облік і аудит цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств машинобудівного комплексу) 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
27 Приймак Василь Іванович Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
28 Просович Ольга Петрівна Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
29 Романчук Катерина Василівна Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств) 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
30 Серафимов Володимир Никифорович Економічні інститути і аналіз тіньової економічної діяльності у трансформаційному періоді 08.01.01 – Економічна теорія Донецьк
31 Скоробогата Лариса Вікторівна Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
32 Смачило Валентина Володимирівна Формування системи бюджетування газорозподільних підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Харків
33 Титаренко Валерій Євгенійович Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
34 Штуль Валентин Петрович Розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів за концепцією маркетингу 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
2004
1 Васильців Тарас Григорович Державне регулювання ринку підакцизних споживчих товарів 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
2 Дорош Ніна Іванівна Методологічні та організаційні аспекти аудиту 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
3 Живко Зінаїда Богданівна Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
4 Замула Ірина Валеріївна Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого – управлінський аспект 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
5 Калайтан Тетяна Вікторівна Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
6 Карий Олег Ігорович Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
7 Корягіна Софія Василівна Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
8 Кулініч Тетяна Володимирівна Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
9 Кусяк Марія Миколаївна Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах Західного регіону) 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Львів
10 Ладик Софія Романівна Оцінювання та формування організаційних структур управління промислових підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
11 Мельник Ольга Григорівна Бюджетування в системі управління підприємством 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
12 Мошенський Сергій Захарович Облік і контроль вексельних операцій 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
13 Огерчук Юрій Володимирович Організування збутової діяльності підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
14 Остапчук Тетяна Петрівна Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
15 Петренко Наталія Іванівна Організація і методика аудиту в Україні 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
16 Попко Олена Володимирівна Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витрат засобів логістичної інфраструктури підприємства 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
17 Римар Тарас Миколайович Організаційно – економічні засади виробничої діяльності енергогенеруючих підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
18 Сухорська – Кравець Уляна Романівна Маркетингові стратегії підприємства 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
19 Урбан Наталія Михайлівна Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
20 Янчев Андрій Володимирович Облік та аналіз відтворення основних засобів 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Луганськ
21 Ярощук Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Тернопіль
2003
1 Басій Наталія Федорівна Маркетингова концепція торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
2 Гаталяк Зоряна Петрівна Інтегрована система планування виробничо – господарської діяльності підприємства 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
3 Голєв Микола Кузьмич Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Тернопіль
4 Дацишин Маркіян Богданович Тенденції розвитку інвестиційної політики в Україні та її оцінка на регіональному рівні 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Львів
5 Єлісєєв Андрій Валентинович Податкове планування на підприємстві 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
6 Коваленко Олена Валеріївна Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Луганськ
7 Мачкур Леся Анатоліївна Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
8 Ніронович Назар Іванович Удосконалення управління інноваційними процесами на промислових підприємствах 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
9 Смирнова Лариса Дмитрівна Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Донецьк
10 Фіщук Олександр Леонідович Формування малого підприємництва в умовах регіоналізації економіки 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Київ
11 Фуад Сулейман Махмуд Аль Фасфус Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
12 Шуляр Роман Віталійович Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
13 Ярошевич Наталя Богуславівна Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
2002
1 Гавран Володимир Ярославович Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
2 Гошовська Оксана Вікторівна Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
3 Зубко Алла Борисівна Організація обліку в акціонерних товариствах 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Харків
4 Копитова Ірина Володимирівна Оцінка ефективності управління промисловим виробництвом (методологія і практика) 08.07.01 – Економіка промисловості Київ
5 Лебедзевич Яна Вікторівна Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
6 Овчарик Роман Юрійович Аудиторський ризик в АПК 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київ
7 Самура Юрій Олексійович Регулювання фіскальних систем в економіках перехідного типу 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів
8 Сватюк Оксана Робертівна Удосконалення управління підпрємствами громадського харчування 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
9 Суха Олена Ростиславівна Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Львів
10 Тувакова Наталія Володимирівна Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Львів
11 Чорнописька Наталія Вікторівна Управління промисловим підприємством на засадах удосконалення інформаційного забезпечення матеріальних потоків 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг Львів
2001
1 Галій Ірина Іванівна Економічні методи активізації інвестиційної діяльності 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Київ
2 Тарасова Тетяна Олексіївна Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Харків
1999
1 Третякова Любомила Іванівна Структуризація комплексу маркетингу в системі виробничого менеджменту промислових підприємсив 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг Львів
2 Хома Ірина Борисівна Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою Львів

реклама вк таргетированнаябрендинг курсоваявиза центр нижний новгородкак разместить рекламу вконтактемакияж для проблемной кожи лицаnude on camлобановский александр досье