ПІБ Тема Спеціальність Місто Рік
1 Сахаров Павло Олександрович Облік і внутрішній контроль розрахунків електронними грошима 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) Харків 2014
2 Воськало Наталія Миколаївна Облік та контроль власного капіталу в системі корпоративного управління 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз  і аудит (за видами економічної діяльності) Львів 2012
3 Подольчак Надія Ігорівна Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів 2010
4 Барановська Софія Петрівна Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів 2009
5 Орищенко Марина Миколаївна Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) Полтава 2008
6 Пилипенко Любомир Миколайович Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання 08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) Львів 2008
7 Гринів Тетяна Теодозіївна Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством (машинобудування та приладобудування) Львів 2007
8 Чубай Володимир Миколайович Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) Львів 2007
9 Коваль Зоряна Остапівна Економічне оцінювання та формування взаємозв’язків підприємства-виробника із споживачами продукції 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами Львів 2006
10 Ходикіна Інна Юріївна Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України 08.09.01. – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Львів 2006
11 Кривцун Ірина Мирославівна Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами Львів 2005
12 Штуль Валентин Петрович Розвиток матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів за концепцією маркетингу 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами Львів 2005
13 Єлісєєв Андрій Валентинович Податкове планування на підприємстві 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами Львів 2003
14 Микитюк Наталія Олегівна Маркетинг продукції реального інвестування 08.06.02 — Підприємництво, менеджмент та маркетинг Львів 2002
15 Кара Наталія Ігорівна Економічна оцінка та регулювання вибору контрагентів у підприємницькій діяльності 08.06.02 — Підприємництво, менеджмент та маркетинг Львів 2000
16 Кардаш Вікторія Іванівна Регулювання інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури регіону 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Львів 2000
17 Селюченко Надія Євстахіївна Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу 08.02.03 — Організація управління, планування і регулювання економікою Львів 1999

кидалово payperprofits10круиз по черному морюсписок документов на визу в сшавизовый центр г саратовpnivmatлобановский александр игоревич класс