63-а студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 196 с.

65-та студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (листопад – грудень 2007р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 364с.

66-та студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (листопад – грудень 2008р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 564с.

67-ма студентська наково-технічна конференція: збірник тез доповідей (листопад-грудень 2009р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 784с.

68-ма студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (жовтень — листопад 2011р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с.

69-та студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (жовтень – листопад 2011р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки,2011. – 752с.

70-та студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (жовтень — листопад 2012р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 312 с.

71-ша студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (жовтень — листопад 2013р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.

Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 17-18 квітня 2008 р.) / Національний університет водного господарства та природокористування, 2008. – 279 с.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: матеріали підсумкової науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 березня 2009р.) / Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2009. – 151 с.

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: матеріали підсумкової науково-практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (м. Запоріжжя, 25-26 березня 2010 р.) / Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2010. – 180 с.

Економічний аналіз: Збірник наукових праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2011. – Вип. 9.- 439 с.

Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль : видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету, 2008. – Вип. 3 (19).- 371 с.

Економічні науки. Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. – 2011.- Вип. 6.- 256 с.

Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. IV. Ч II. – 383 с.

Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. I. – 517 с.

Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. II. – 545 с.

Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. IV. Ч I. – 519 с.

Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. IV. Ч III. – 376 с.

Економічні науки. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2005. – Вип. III. – 527 с.

Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників (м. Львів, 21-22 березня 2006р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 447 с.

Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 лютого 2010 р.) / Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 56 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2003. – №469. – 540 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. – №499. – 364 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005. – №526. – 684 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006. – №552. – 475 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – №580. – 528 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – №594. – 511 с.

Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – №623. – 340 с.

Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8-10 листопада 2012р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 477 с.

Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 6-8 листопада 2008р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 524 с.

Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей шостої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 9-11 листопада 2006р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 428 с.

Матеріали студентської наукової конференції. (м. Львів, 12 травня 2005р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. – 237 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2002.- №457. – 408 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2003.- №478. – 244 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004.- №517. – 260 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005.- №527. – 188 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006.- №567. – 388 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006.- №570. – 192 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007.- №576. – 484 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007.- №577. – 508 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008.- №635. – 276 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010.- №682. – 324 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011.- №714. – 564 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. -  №721 . – 323 с.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012.- №722 . – 416 с.

Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку: тези виступів VII міжнародної наукової конференції. Ч. 2. / Житомир: ЖДТУ, 2008. – 208 с.

Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення і напрями подальшого розвитку: матеріали та тексти виступів VI міжнародної наукової конференції. ( м. Житомир,18-19 жовтня 2007 р.) / Житомир : ЖДТУ, 2007. – 543 с.

Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами:тези доповідей другої наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів. (м. Львів, 17-18 березня 2011р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 168с.

Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами: тези доповідей третьої наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів. (м. Львів, 21-22 березня 2012р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 180 с.

Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 28-29 жовтня 2010 р.) / Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010. – 292с.

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Львів, 20-22 квітня 2007 р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 272 с.

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2009 р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 184 с.

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Львів, 26-28 квітня 2012 р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 407 с.

Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – №579. – 648 с.

Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – №628. – 700 с.

Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. – №640. – 456 с.

Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – №698. – 340 с.

Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки: збірник шостої міжвузівської студентської наукової конференції (м. Львів, 28-29 листопада 2007 р.) / Львів: Львівський інститут банківської справи, 2007. – 629 с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей шостої студентської наукової конференції (м. Львів, 17-18 жовтня 2013р.). – Ч. 1. /Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 152 с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей шостої студентської наукової конференції (м. Львів, 17-18 жовтня 2013р.). – Ч. 2. / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 128 с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей п’ятої студентської наукової конференції (м. Львів, 18-19 жовтня 2012р.). -  Ч. 1. / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.  – 190с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей п’ятої студентської наукової конференції (м. Львів, 18-19 жовтня 2012р.).- Ч. 2. / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.  – 194с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей четвертої студентської наукової конференції (м. Львів, 20-21жовтня 2011р.). / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.  – 236с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей третьої студентської наукової конференції (м. Львів, 28-29 жовтня 2010р.). /Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.  – 332с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей другої студентської наукової конференції (м. Львів, 15 жовтня 2009р.). /Львів: Видавництво Львівської політехніки,2009.  – 196с.

Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: тези доповідей наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів (м. Львів, 26 лютого 2009р.). / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.  – 84с.

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ. – 2011. – Вип. 3 (21). – 464 с.

Проблеми української термінології. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2004. – №503. – 196 с.

Проблеми управління міжнародною економічною діяльністю: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (м. Львів, 22-23 квітня 2004р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. – 175 с.

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників X Міжнародної студентської наукової конференції. (м. Київ, 16 березня 2009р.) / Київ: Бізнес Медіа Консалтинг.- 2009. – 352 с.

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XII Міжнародної студентської наукової конференції (м. Київ, 13 березня 2012 р.) / Київ: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2012. – 352 с.

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XIIІ Міжнародної студентської наукової конференції (м. Київ, 15 березня 2013 р.) / Київ: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2013. – 232 с.

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XIII Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Київ, 26 березня 2015 р.) / Київ: ТзОВ “Інтердрук”, 2015. – 272 с.

Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми розвитку виробництва регіону: щорічник наукових праць. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2001. – Вип. XXXI. – 637 с.

Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21-22 листопада 2007р.). / Тернопіль, 2007. – 526 с.

Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: тези доповідей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 25 травня 2012р.) / Луцький національний технічний університет, 2012. – 316 с.

Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення: матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 листопада 2004 р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. – 273 с.

Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок: тези доповідей четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 травня 2012р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 251с.

Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-24 травня 2013р.) / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 264 с.

Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: збірник наукових праць. – Луцьк: Видавництво ВДУ “Вежа”, 1996. – 297 с.

Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 19-20 квітня 2013р.) / Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – 228 с.

счетчик посетителейФокин прокурорcububuреконструкция груди лоскутомbersa saсмс на билайн москваПавелко