Національний університет „Львівська політехніка”: Ювілейне видання. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2004. – 160 с.

2004 року Львівській політехніці – найстарішому вищому технічному навчальному закладові України – виповнилось 160 років.Уювілейному виданні висвітлено найпомітніші віхи історії створення і розвитку Львівської політехніки, її становлення як національного вищого навчального закладу, розглянуто сучасну структуру на­вчальних підрозділів університету, значну увагу приділено форму­ванню наукових шкіл та розвиткові системи освіти. Окремий розділ присвячено інтеграції Львівської політехніки в європейський освітній простір.

Довідник студента Інституту економіки і менеджменту/ Укладачі: О.Є. Кузьмін, А.Г. Загородній, P.O. Корж, О.Й. Криса, І.В. Литвин, Т.В. Мирончик, О.Г. Мельник, Т.В. Паливода, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 100 с.

У довіднику наведено історичні довідки про Національний університет “Львівська політехніка” загалом і про Інститут економіки та менеджменту зокрема, подано інформацію про додаткові можливості навчання для студентів, описано особливості проживання, дозвілля та відпочинку студентської молоді в межах нашого університету.

Впровадження ECTSв українських університетах:Методичні матеріали. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2006. – 56 с.

Кафедра обліку та аналізу (2002-2007 рр.)/ Укл.: Загородній А.Г., Скибінська З.М., Ольшанська М.В., Височан О.С., Свідрик Т.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 104 с.

Короткий нарис про створення і становлення кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту (IНЕМ) Національного університету “Львівська політехніка” висвітлює навчальну, організаційно-методичну, наукову, виховну діяльність кафедри, творчий доробок її працівників.

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Голова: Ю.Я. БОБАЛО, ректор Національного університету «Львівська політехніка», професор; Заступник голови: А.Г. ЗАГОРОДНІЙ; проректор з науково-педагогічної роботи, професор. Члени редакційної колегії: В.А. ПАВЛИШ, перший проректор, професор; 3.Г. ПІХ, проректор з наукової роботи, професор; Я.О. ВЕЛИЧКО, головний редактор газети «Аудиторія»; Р.Д. ЗІНКЕВИЧ, завідувач кафедри історії України, науки і техніки, доцент А.І. КОС, завідувач музею історії Львівської політехніки; М.А. СЕРБ, директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»

Презентаційне видання присвячене одному із найстаріших технічних вищих навчальних закладів України – Національному університетові «Львівська політехніка», який ось уже понад 160 літ творить, зберігає і примножує багаті наукові й освітні традиції, неперервно і невтомно готує нові покоління кваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, гартує сили і характер, виховує еліту молодої незалежної української держави. Львівська політехніка дала Україні та світові тисячі видатних особистостей – науковців, державних і суспільно-громадських діячів, сотні тисяч висококваліфікованих інженерів, спеціалістів різних галузей народного господарства, які не тільки успішно працюють на підприємствах України та за її межами, а й обіймають високі керівні посади на виробництві, у вітчизняних університетах, академічних інститутах, у державних органах та органах місцевого самоврядування. Книга проведе читача сторінками неповторної історії Львівської політехніки, розповість про її народження і становлення в різні періоди суспільно-політичного життя, наукові відкриття і навчальні будні, структурні перебудови і освітні реформи, про провідних науковців, педагогів і випускників.

Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”: монографія/ І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов; За ред. А.Г. Загороднього. – Л.: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 196с.

Нарис історії науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” розповідає про її розвиток, наукову і видавничу роботу, структуру, кадровий склад упродовж 1844-2008 рр. Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Голова: Ю.Я. БОБАЛО, ректор Національного університету “Львівська політехніка”, професор; Заступник голови: А.Г. ЗАГОРОДНІЙ, проректор з науково-педагогічної роботи, професор. Члени редакційної колегії: З.Г. ПІХ, проректор з наукової роботи, професор; Л.В. ЖУК, заступник проректора з наукової роботи; А.І. КОС, завідувач музею історії Львівської політехніки; О.В. ШИШКА, директор науково-технічної бібліотеки університету; М.А. СЕРБ, директор ТОВ “Видавничий центр “Логос Україна”; В.В. МЕЛЬНИЧУК

Презентаційне видання присвячене науковій діяльності Національного університету “Львівська політехніка”, яка є його основним виміром та суттю й наповнює університет індивідуальним змістом, а також створює особливе середовище, що заохочує, спонукає до подальшого пізнання, пошуку та нових відкриттів.

Історичний шлях Львівської політехніки вимірюється десятиліттями і проходить крізь різні історичні епохи. Але у всі часи свого розвитку університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й духовну еліту нації – висококваліфікованих інженерів та науковців.

У літописі університету – духовні та інтелектуальні звершення сотень видатних особистостей: будівничих нетлінних храмів, архітекторів, хіміків, математиків, механіків, геодезистів.

Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Львівської політехніки, історію розвитку наукових шкіл, визнаних в Україні та поза її межами, наукові здобутки провідних науковців і педагогів, а також досягнення випускників.

Події, відображені у книзі, охоплюють період до березня 2010 року.

Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки (2002-2012) / Укл.: А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с.

Історико-довідковий нарис про створення і становлення кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” висвітлює навчальну, організаційно-методичну, наукову, виховну діяльність кафедри, творчий доробок її працівників, наукові та навчальні здобутки студентів, а також містить відомості про випускників кафедри за 2002-2012 рр.

Видання розраховане на викладачів, студентів, істориків науки.

ооо толковая реклама разводseo продвижениеkharkov.dozorrussian tourist destinationsfree adult hook upsсотейник или сковородафедерация футбола украины Павелко