Національний університет „Львівська політехніка”: Ювілейне видання. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2004. – 160 с.

2004 року Львівській політехніці – найстарішому вищому технічному навчальному закладові України – виповнилось 160 років.Уювілейному виданні висвітлено найпомітніші віхи історії створення і розвитку Львівської політехніки, її становлення як національного вищого навчального закладу, розглянуто сучасну структуру на­вчальних підрозділів університету, значну увагу приділено форму­ванню наукових шкіл та розвиткові системи освіти. Окремий розділ присвячено інтеграції Львівської політехніки в європейський освітній простір.

Довідник студента Інституту економіки і менеджменту/ Укладачі: О.Є. Кузьмін, А.Г. Загородній, P.O. Корж, О.Й. Криса, І.В. Литвин, Т.В. Мирончик, О.Г. Мельник, Т.В. Паливода, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 100 с.

У довіднику наведено історичні довідки про Національний університет “Львівська політехніка” загалом і про Інститут економіки та менеджменту зокрема, подано інформацію про додаткові можливості навчання для студентів, описано особливості проживання, дозвілля та відпочинку студентської молоді в межах нашого університету.

Впровадження ECTSв українських університетах:Методичні матеріали. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”,2006. – 56 с.

Кафедра обліку та аналізу (2002-2007 рр.)/ Укл.: Загородній А.Г., Скибінська З.М., Ольшанська М.В., Височан О.С., Свідрик Т.І. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 104 с.

Короткий нарис про створення і становлення кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту (IНЕМ) Національного університету “Львівська політехніка” висвітлює навчальну, організаційно-методичну, наукову, виховну діяльність кафедри, творчий доробок її працівників.

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Голова: Ю.Я. БОБАЛО, ректор Національного університету «Львівська політехніка», професор; Заступник голови: А.Г. ЗАГОРОДНІЙ; проректор з науково-педагогічної роботи, професор. Члени редакційної колегії: В.А. ПАВЛИШ, перший проректор, професор; 3.Г. ПІХ, проректор з наукової роботи, професор; Я.О. ВЕЛИЧКО, головний редактор газети «Аудиторія»; Р.Д. ЗІНКЕВИЧ, завідувач кафедри історії України, науки і техніки, доцент А.І. КОС, завідувач музею історії Львівської політехніки; М.А. СЕРБ, директор ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна»

Презентаційне видання присвячене одному із найстаріших технічних вищих навчальних закладів України – Національному університетові «Львівська політехніка», який ось уже понад 160 літ творить, зберігає і примножує багаті наукові й освітні традиції, неперервно і невтомно готує нові покоління кваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, гартує сили і характер, виховує еліту молодої незалежної української держави. Львівська політехніка дала Україні та світові тисячі видатних особистостей – науковців, державних і суспільно-громадських діячів, сотні тисяч висококваліфікованих інженерів, спеціалістів різних галузей народного господарства, які не тільки успішно працюють на підприємствах України та за її межами, а й обіймають високі керівні посади на виробництві, у вітчизняних університетах, академічних інститутах, у державних органах та органах місцевого самоврядування. Книга проведе читача сторінками неповторної історії Львівської політехніки, розповість про її народження і становлення в різні періоди суспільно-політичного життя, наукові відкриття і навчальні будні, структурні перебудови і освітні реформи, про провідних науковців, педагогів і випускників.

Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”: монографія/ І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов; За ред. А.Г. Загороднього. – Л.: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 196с.

Нарис історії науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” розповідає про її розвиток, наукову і видавничу роботу, структуру, кадровий склад упродовж 1844-2008 рр. Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Голова: Ю.Я. БОБАЛО, ректор Національного університету “Львівська політехніка”, професор; Заступник голови: А.Г. ЗАГОРОДНІЙ, проректор з науково-педагогічної роботи, професор. Члени редакційної колегії: З.Г. ПІХ, проректор з наукової роботи, професор; Л.В. ЖУК, заступник проректора з наукової роботи; А.І. КОС, завідувач музею історії Львівської політехніки; О.В. ШИШКА, директор науково-технічної бібліотеки університету; М.А. СЕРБ, директор ТОВ “Видавничий центр “Логос Україна”; В.В. МЕЛЬНИЧУК

Презентаційне видання присвячене науковій діяльності Національного університету “Львівська політехніка”, яка є його основним виміром та суттю й наповнює університет індивідуальним змістом, а також створює особливе середовище, що заохочує, спонукає до подальшого пізнання, пошуку та нових відкриттів.

Історичний шлях Львівської політехніки вимірюється десятиліттями і проходить крізь різні історичні епохи. Але у всі часи свого розвитку університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й духовну еліту нації – висококваліфікованих інженерів та науковців.

У літописі університету – духовні та інтелектуальні звершення сотень видатних особистостей: будівничих нетлінних храмів, архітекторів, хіміків, математиків, механіків, геодезистів.

Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Львівської політехніки, історію розвитку наукових шкіл, визнаних в Україні та поза її межами, наукові здобутки провідних науковців і педагогів, а також досягнення випускників.

Події, відображені у книзі, охоплюють період до березня 2010 року.

Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки (2002-2012) / Укл.: А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с.

Історико-довідковий нарис про створення і становлення кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка” висвітлює навчальну, організаційно-методичну, наукову, виховну діяльність кафедри, творчий доробок її працівників, наукові та навчальні здобутки студентів, а також містить відомості про випускників кафедри за 2002-2012 рр.

Видання розраховане на викладачів, студентів, істориків науки.

Печать

Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки: 2002-2017 / Укл.: І.Й. Яремко, А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, Ю.І. Кулиняк, Л.М. Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 228 с.

Історико-довідковий нарис про кафедру обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» висвітлює історію її становлення та розвитку, освітню, наукову, міжнародну діяльність, творчий доробок працівників, наукові та навчальні здобутки студентів за 2002-2017 рр.

Видання розраховане на викладачів, студентів, істориків науки.

ооо толковая реклама разводseo продвижениеkharkov.dozorrussian tourist destinationsfree adult hook upsсотейник или сковородафедерация футбола украины Павелко