Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Шпак Н.О. Вексель. Вексельний обіг: термінологічний словник.Видання друге, виправлене та доповнене – Львів: Видавництво «Центр Європи», 1999. – 44 с.

Словник містить близько двохсот понять і термінів з питань використання векселя як цінного папера, платіжного документа та кредитних грошей, вексельного законодавства та організації вексельного обігу.Для працівників банківських установ, фінансистів, економістів, бухгалтерів, викладачів і студентів вищих закладів освіти.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник.Вид. 2-е, виправлене та доповнене. – Львів: БаК, 2000. – 168 с.

Словник містить близько тисячі понять і термінів з питань функціонування національного й світового фондового ринку та обігу цінних паперів. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України.Словник розрахований на професійних учасників фондового ринку, приватних інвесторів, економістів і фінансистів-практиків, викладачів і студентів вищих закладів освіти.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. –Львів: БаК, 2000. – 184 с

Словник розрахований на банківських працівників, підприємців, економістів – і фінансистів-практиків, викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також на широкий читацький загал.Словник містить близько восьмисот понять і термінів з питань функціонування грошового та валютного ринків, організації готівкового й безготівкового грошового обігу, обігу валютних цінностей. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України.

Загородній А.Г., Сліпушко О.М., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Словник банківських термінів. Банківська справа: Термінологічний словник.– К.: Видавництво „Аконіт”,2000. – 608 с.

Пропонований увазі читачів словник містить визначен­ня і тлумачення усіх головних понять зі сфери банківської справи. Він є одним із перших україномовних видань такого роду. Словник являє собою, можна сказати, першу спробу упорядкування української економічної, зокрема, банківської, термінології, яка перебуває у процесі відпра­цювання та розвитку, повинна відображати реалії сучасного життя і потребує постійного поповнення.Крім того, до словника включено ряд додатків, у яких наведено повні дані про грошові одиниці країн світу, про пам’ятні та ювілейні монети України, розповідається про міжнародні умови перевезення експортних та імпортних товарів (ІНКОТЕРМС).Розрахований на широкий загал читачів і користувачів, особливо ж на тих, хто займається банківською справою безпосередньо і щодня.

Енциклопедія Банківської справи України/ Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін.– К.: Молодь, Ін Юре,2001. – 680 с.

Енциклопедія банківської справи —перше в Україні наукове довідкове ви­дання про банківську діяльність та банки, побудоване за принципами національ­ної галузевої енциклопедії. Близько 1500 статей енциклопедії становлять цілісне коло систематизованих різнобічних знань про банківську справу в її становленні й розвитку загалом та в конкретно-історичних умовах України зокрема.Видання містить низку додатків та значний ілюстративний матеріал довідко­вого й історико-пізнавального змісту.Розрахована як на фахівців банківської справи, фінансистів, так і на широ­кий загал читачів.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник.– 2-е вид., випр. та доп.– Львів: Видавництво „Бескид Біт”,2002. – 104 с.

Словник містить близько шестисот понять і термінів з питань страхової справи.Для працівників страхових організацій, підприємців, викла­дачів і студентів вищих навчальних закладів економічно­го профілю.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник.– Львів: „Центр Європи”,2002. – 671 с.

У словнику подано тлумачення основних понять зі сфери бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності.Розрахований на широке коло бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, економістів, викладачів та студентів економічних факультетів навчальних закладів.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.4-те вид., випр. та доп. – К.: „Знання”,2002. – 566 с.

Пропоноване увазі читачів четверте видання „Фінанcового словника” значно розширене й доповнене. Воно містить визначення й тлумачення понад 5000 понять і термінів, що охоплюють такі теми: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, цінні папери і фондовий ринок, страхування, податки, грошовий обіг, фінансове планування, фінансовий облік і звітність, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси та інші. Це найповніше видання “Фінансового словника” українською мовою.Для викладачів та студентів економічних навчальних закладів і факультетів, фінансистів та економістів підприємств різних форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністрацій, страхових організацій, усіх, хто цікавиться сучасними фінансово-економічними проблемами.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Податки, збори, обов’язкові платежі. Термінологічний словник.Вид. 2-е, виправлене та доповнене. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект+” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”,2003. – 192 с.

Словник містить близько восьмисот понять і термінів з питань оподаткування, податкового менеджменту та фіскального адміністрування. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на підприємців, бухгалтерів і фінансистів-практиків, працівників державної податкової служби, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий читацький загал.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Інвестиційний словник: Навч. посібник.– Львів: Видавництво „Бескид Біт”,2005. – 512 с.

Словник містить близько 2000 понять і термінів, що розкривають суть реальних та фінансових інвестицій, реалізації інвестиційних проектів та їхньої оцінки, лізингу та лізингових операцій, фінансового, кредитного, фондового ринків та їхніх інструментів.Для викладачів і студентів економічних напрямів підготовки та спеціальностей, індивідуальних та інституційних інвесторів, фінансових посередників, працівників будівельно-монтажних організацій.

 

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Управлінський облік: Термінологічний словник.– Львів: ЗУКЦ,2005. – 96 с.

Словник містить понад 350 понять і термінів, які розкривають теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, його функції в системі управління підприємством, предмет, метод та завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, класифікацію й методи калькулювання витрат, бюджетування, систему управлінського контролю тощо.Словник призначений для широкого кола читачів: студентів і викладачів економічних спеціальностей, бухгалтерів і керівників різного рівня, аудиторів, фінансових аналітиків.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Біржа. Біржові операції.: Термінологічний словник.- Львів: ЗУКЦ, 2005. – 159 с.

Словник містить близько 800 понять і термінів з організації біржової справи, діяльності товарних, фондових і валютних бірж, здійснення біржових операцій.Призначений для професіоналів біржового ринку та підприємців, а також викладачів та студентів економічних вищих навчальних закладів.

Загородній А.Г., Вознюк ГЛ. Фінансово-економічний словник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

Пропонований увазі читачів „Фінансово-економічний словник” містить визначення й тлумачення понад 6500 понять і термінів, що охоплюють таку проблематику: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, цінні папери і фондовий ринок, страхування, податки, грошовий обіг, фінансове планування, фінансовий облік і звітність, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси, бухгалтерський (фінансовий), податковий та управлінський облік, аудит, маркетинг, теоретична та прикладна економіка та інші. Це найповніше видання такого роду українською мовою.Для викладачів та студентів економічних навчальних закладів і факультетів, фінансистів та економістів підприємств різних форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністрацій, страхових організацій, а також тих, хто цікавиться сучасними фінансово-економічними проблемами.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник.– К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Пропонований увазі читачів „Фінансово-економічний словник” містить визначення й тлумачення близько8000 понять і термінів, що охоплюють таку проблематику: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, банківська справа, інвестування та інвестиційний аналіз, цінні папери і фондовий ринок, страхування, митна справа, податки, грошовий обіг, фінансове планування, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси, бухгалтерський (фінансовий), податковий та управлінський облік, аудит, маркетинг, теоретична і прикладна економіка та інші. Це найповніший фінансово-економічний словник українською мовою.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник. Підручник. -Львів: Бескид Біт, 2008. – 544с.

Словник містить близько 3000 понять і термінів, які розкривають суть ринку фінансових послуг, механізми реалізації операцій з надання таких послуг, характеризують суб’єктів, об’єкти та фінансові інструменти, які використовуються на цьому ринку. Для студентів економічних напрямів підготовки та спеціальностей, аспірантів і викладачів, фінансистів та економістів підприємств і організацій – суб’єктів ринку фінансових послуг.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Біржа. Біржові операції: Термінологічний словник. – 2-ге вид., випр. та допов. – К.: Алерта, 2008. – 186с.

Словник містить понад 900 понять і термінів з організації біржової справи, діяльності товарних, фондових і валютних бірж, реалізації біржових операцій. Для фахівців біржового ринку, підприємців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

Карпінський Б.А., Шира Т.Б. Фінанси: термінологічний словник. – К.: “Видавничий дім “Професіонал”, 2007. – 608 с.

Фінансовий термінологічний словник містить понад 4000 термінів конкретного спрямування, відповідні додатки та список рекомендованої літератури. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на широке коло читачів: починаючи від фінансистів-, економістів- та інвесторів-практиків, науковців, викладачів та студентів (денної, заочної та дистанційної форм навчання) вищих навчальних закладів із економічним ухилом, осіб, які займаються або планують зайнятися підприємницькою діяльністю, аж до пересічних громадян, які цікавляться поточним станом речей у країні й бажають адекватно сприймати матеріали, подані у періодичних друкованих виданнях, а також каналами радіо та телебачення.

Карпінський Б.А., Шира Т.Б. Інвестиції: термінологічний словник. – К.: “Видавничий дім “Професіонал”, 2009. – 464 с.

Фінансово-інвестиційно-інноваційний термінологічний словник містить понад 2000 термінів конкретного спрямування, відповідні до­датки та список рекомендованої літератури. Тлумачення термінів пода­но з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на широке коло читачів: починаючи від фінансистів-, економістів- та інвесторів-практиків, науковців, викла­дачів та студентів (денної, заочної та дистанційної форм навчання) ви­щих навчальних закладів із економічним ухилом, осіб, які займаються або планують зайнятися підприємницькою діяльністю, аж до пе­ресічних громадян, які цікавляться поточним станом речей в Україні й бажають адекватно сприймати матеріали, подані у періодичних друко­ваних виданнях, а також каналами радіо та телебачення.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Кредитування: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168с.

Словник містить понад 700 понять і термінів з проблематики грошово-кредитної системи держави, формування та реалізації її кредитної політики, організації кредитного ринку та його регулювання. Для викладачів, аспірантів, науковців та студентів економічних навчальних закладів та факультетів, працівників фінансово-кредитних установ, підприємців.

Загородній А.Г. Банківська справа: термінологічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 508 с.

Містить понад 3000 понять і термінів, що формують цілісну систему знань щодо банків та банківської діяльності, грошових розрахунків, банківських операцій та послуг.

Розрахована на фахівців банківської справи, фінансистів, студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також на широкий загал читачів.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.   Фінансово-економічний словник: третє видання, доповнене та перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с.

Пропонований увазі читачів «Фінансово-економічний словник» містить визначення й тлумачення понад 10000 понять і термінів, що охоплюють таку проблематику: фінансова система держави, місцеві фінанси, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, банківська справа, інвестування та інвестиційний аналіз, цінні папери і фондовий ринок, страхування, митна справа, податки, грошовий обіг, фінансове планування, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси, бухгалтерський (фінансовий), податковий та управлінський облік і звітність, аудит, торгівля, маркетинг, реклама, теоретична і прикладна економіка та інші. Це найповніше видання українською мовою. Для викладачів і студентів економічних напрямів підготовки, фінансистів та економістів підприємств різних форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністрацій, страхових організацій, підприємців, а також усіх, хто цікавиться сучасними фінансово-економічними проблемами.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Комарницький І.М. Торгівля, маркетинг, реклама: Термінологічний словник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 312 с.

Словник містить близько 2500 понять і термінів з торговельної, маркетингової та рекламної діяльності. Для фахівців торговельних структур, маркетологів, працівників рекламних фірм, студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для широкого загалу читачів.

Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ “Акад. фін. управління” ; за ред. Т.І. Єфименко. Т.3. – К., 2010. – 576 с.

Автори: З.С. Варналій, В.П. Вишневський, С.С. Гасанов, О.М. Десятнюк, Т.І. Єфименко, А.Г. Загородній, О.Г. Зима, Ю.Б. Іванов, О.П. Кириленко, В.В. Козюк, А.І. Крисоватий, В.П. Кудряшов, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев, П.В. Мельник, Л.Г. Олейнікова, В.М. Опарін, Л.Л. Тарангул, О.В. Тимошенко, О.М. Тимченко, О.М. Тищенко, С.І. Юрій.

У третьому томі видання висвітлюються національна та міжнародна податкова термінологія, понятійно-категоріальний апарат теорій і концепцій оподаткування, його національні особливості й міжнародні тенденції, податкові інститути та практика податкових реформ. Акцентовано увагу на зміни у системі загальнодержавних і місцевих податків та зборів у зв’язку з ухваленням Податкового кодексу України.

Для фахівців, науковців, працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачів фінансово-економічних дисциплін і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., доопр. та доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки; ПП. НВФ «Біарп», 2012. – 632 с.

У словнику подано тлумачення основних понять зі сфери бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності.

Для бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, економістів, викладачів та студентів економічних факультетів навчальних закладів.

3

Гроші: Словник-афоризмів / Укладачі А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2012. – 102 с.

Український афорист Юрій Базилєв писав: «Заощаджуйте час – читайте афоризми». У цьому виданні зібрано понад 250 найцікавіших висловлювань відомих письменників, політиків, учених та інших авторів про гроші. Книга адресована широкому читацькому загалу.

1

Словник економічної афористики / Укл.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 444 с.

“БАГАТСТВО визначається не тим, що людина має, а тим, яка вона є” (Генрі Бічер).
“БІДНІСТЬ полягає не в зменшенні майна, а в збільшенні ненаситності” (Платон).
Словник містить понад 3000 афоризмів з економіки, менеджменту та підприємництва. Наприкінці – покажчик імен з короткою найважливішою інформацією про кожного цитованого автора. Для найширшого кола зацікавлених читачів.

2

Економіка. Підприємництво. Менеджмент: Словник афоризмів-визначень. Книга І (А – К) / Укладачі А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013 – 144с.

Український афорист Юрій Базилєв писав: «Заощаджуйте час – читайте афоризми». У цьому виданні зібрано понад 1000 найцікавіших висловлювань з економіки, підприємництва та менеджменту відомих письменників, політиків, економістів.

2

Економіка. Підприємництво. Менеджмент: Словник афоризмів-визначень. Книга ІІ (Л – Я) / Укладачі А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013 – 160с.

Український афорист Юрій Базилєв писав: «Заощаджуйте час – читайте афоризми». У цьому виданні зібрано понад 1000 найцікавіших висловлювань з економіки, підприємництва та менеджменту відомих письменників, політиків, економістів.

как настроить контекстную рекламу adwordsfromru.golosоттенки зубовраскрутка сайтовлазанья приготовить домалобановский харьков