Губені Ю. Е., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Ю.Е. Губені, М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 206 с.

У монографії знайшли відображення теоретико-методологічні засади формування та функціонування підприємств аграрного бізнесу. Досліджено розвиток підприємств агробізнесу регіону в умовах ринкової економіки. Здійснено аналіз фінансово-економічної стабільності в різних організаційно-правових формах господарювання агробізнесу. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку підприємств агробізнесу, зокрема стратегічні альтернативи функціонування підприємств в умовах євроінтеграції, формування механізму інтеграції суб’єктів агробізнесу, напрями удосконалення вітчизняної аграрної політики на основі емпіричних напрацювань розвитку агробізнесу в економічно розвинених країнах світу.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також працівників аграрних підприємств.пишет ошибкаgordonua.commanagementcargo.uaженские туфли на высоком каблукеWindows Performance Station отзывыпавленко андрій васильович