Bankowe i poyabankowe instrumentz finansowe+wzcena i ewidencjonowanie / M. Kamienieckiej, A. Koryeniowska, W. Misterek. – Lublinie: Wydawnictwo Ekonomicynego Uniwersztetz Marii Cure+Sklodowskiej, 2012. – 242 s.

Czarekiego J. Nowe perspektywy funkcjonowania rynky finansowego / J. Czarekiego. – Lubin: Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Sklodowskiej, 2010. – 161 s.

Jastrzębska-Smolaga H. Pewność pracy a fluktuacje zatrudnienia / H. Jastrzębska-Smolaga, D. Witczak-Roszkowska. – Radom: Kielce-Radom, 2002. – 113 s.

Kamienieckiej M. Banku handlowego / M. Kamienieckiej. – Lublinie: Wydawnictwo Ekonomicynego Uniwersztetz Marii Cure+Sklodowskiej, 1999. – 135 s.

Kamienieckiej M. Wzbrane aspektz rachunkowosci w praktzce / M. Kamienieckiej. – Lublinie: Wydawnictwo Ekonomicynego Uniwersztetz Marii Cure+Sklodowskiej, 2011. – 238 s.

Kister А. Zarządzanie kosztami jakości / А. Kister. – Wydawnictwo Profesjonalnych Sp. z o. o., 2005. – 160 s.

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. – Warszawa, 2008 – 55 s.

Nóżka А. Rachunek kosżtów w zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi / А. Nóżka. – Lublin: UMCS, 2008 – 206 s.

Pankevzch I. Zasady prawa wyborchego Ukrainy / I. Pankevzch. –  Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2008 – 360 s.

Preisner L. Finansowe aspektz transformacji gospodarki w polsce / L. Preisner. – Krakow: AGH, 2007. – 247 s.

Rachunkowosc w teorii i praktyce / M. Kamienieckiej, A. Kister. – Lublinie: Wydawnictwo Studenckie Kolo Naukove Finansistow Wydzialu Ekonomicznego UMCS, 2012. – 242 s.

Sas J. Zagadnienia techniczno-economiczne / J.Sas. – Krakow: AGH, 2003. – 345 s.

Szydly S.Wybrane zagadnienia spoteczno-gospodarcze w okresie transformacjirynkowej / S.Szydly. – Krakow: AGH, 2012. – 222 s.

Tuczko J. Rachunkowość można zrozumieć / J. Tuczko. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., 2008 – 160 s.

интернет маркетингтекст сосайтапротезирование зубов имплантацияbest budget app for familyдоставка сборных грузовПавелко Андрей