Практикум : Навчальний посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 440 с.

Розглянуто практичні питання, пов’язані із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та веденням бухгалтерського обліку за допомогою інформаційної системи.
Описано інформаційні технології розв’язання економічних задач із використанням процесора електронних таблиць Excel та за допомогою системи керування базою даних MS Access 2000. Практичне ведення бухгалтерського обліку на найважливіших ділянках продемонстроване на прикладі використання найпоширеніших на підприємствах України інформаційних систем “1С: Бухгалтерия 7.7”, “1С: Бухгалтерія 8.1” та “1С: Бухгалтерія 8.2 для бюджетних установ України”.
Для студентів вищих навчальних закладів за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.сайта создание монетизациязапросxn--b1aaefabsd1cwaon.xn--p1aiмужские теплые ботинки3 way balanceвиза на мальту москваПавелко Андрей ФФУ