В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с.

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації поза машинної і машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерського обліку та аудиту. Викладено організаційно-методичні основи створення, функціонування та вибору ІС бухгалтерського обліку.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.крауд маркетингютуб vktargetинструкцияphp скрипт определения позиций сайтакакая виза нужна во франциюbudk worldwide incдепутат лобановский