В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 412 с.

Розглянуто практичні питання, пов’язані із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та веденням бухгалтерського обліку за допомогою інформаційної системи.

Описано інформаційні технології розв’язання економічних задач із використанням процесора електронних таблиць Excel та за допомогою системи керування базою даних MS Access 2000. Практичне ведення бухгалтерського обліку на найважливіших ділянках продемонстроване на прикладі використання найпоширеніших на підприємствах України інформаційних систем “1С: Бухгалтерія 7.7” та “1С: Бухгалтерія 8.1”.

 Для студентів вищих навчальних закладів за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

битые ссылкиконтекстная реклама интернет сайтамужчинhttp robots txtвиды международного туризмабилайн бесплатное смс с сайтаЧехунов ДН