навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. – К.: Знання, 2012. – 299 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи організації вироб¬ництва, а також економічне підґрунтя ефективного функціонування підприємств у сучасній системі господарювання. Висвітлено питання ефективності використання необоротних та оборотних активів підпри¬ємства, особливостей добору персоналу та оплати праці, ціноутворення, собівартості продукції, інвестицій, фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а також методи організації виробництва.

Для студентів економічних та неекономічних спеціальностей, викладачів вищих закладів освіти, керівників виробничих підприємств та економістів-практиків.кликфрод яндекс директtrain ride from moscow to st petersburgкраиныпочему ржавеет чугунная сковородаwhole sale gunsварианты укладки ламинатаПавелко искусственные поля