Навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 328 с.

Викладено теоретичні засади виконання економічного аналізу, зокрема описано інструментарій, організацію та методику комплексного економічного аналізу. Застосування методичних прийомів економічного аналізу проілюстроване на конкретних прикладах. Для оцінювання та практичної апробації отриманих знань подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання. Для орієнтації в матеріалі посібника наведено предметний покажчик, який охоплює основні терміни і поняття.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, економістів-практиків, усіх, хто прагне поповнити свої знання з економічного аналізу.

Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”.продвигать какplacesконсульствеполучить жирные ссылкиИзраиль для репатриантовцена визы в чехию для россиянПавелко Андрей