Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик, А. І. Ясінська, Т. М. Бойчук, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 280 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку. Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність, способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу “витрати – обсяг діяльності – прибуток”, порядок аналізу облікової інформації під час прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень, завдання і методи бюджетування витрат та організації обліку за центрами відповідальності.

Підручник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та працівників-практиків облікових та фінансових підрозділів підприємств.

Затверджено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

яндекс matrixnetднепра формасайтовкак сохранить молодость кожи в домашних условияхсъедобные силиконовые приманкиgoogle panda and penguin algorithmалександр лобановский супермаркет класс