Навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього та доц. Г. І. Кіндрацької. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 208 с.

Подано освітньо-професійну програму підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з нормативним терміном навчання півтора року, сформовану на основі узагальнення багаторічного досвіду організації навчального процесу в Національному університеті «Львівська політехніка». У структурі посібника виділено такі частини: анотації дисциплін за циклами, тематика і методичні рекомендації до виконання курсових проектів, програми практик, державна атестація. У додатках наведено нормативні документи, що регламентують підготовку магістрів у Львівській політехніці.

Призначений для студентів, які навчаються за фахом «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або лише планують вступати до магістратури, та викладачів вишів, які здійснюють підготовку магістрів з обліку і аудиту.перенос сайта на wordpress на другой доменШвед Володимирметод ранжированиямедийная реклама googlest petersburg events this weekendбезлигатурные брекетыАндрей Павелко