Студенти кафедри обліку та аналізу приймають активну участь в олімпіадах, конференціях, симпозіумах, конгресах та інших заходах в Україні та за її межами.