content top

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”


Emblems-2017

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”, яка проводитиметься
23 березня 2018 р. в Національному університеті “Львівська політехніка.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Розвиток систем інформаційного забезпечення управління підприємством
 • Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки
 • Аналітичний інструментарій в управлінні підприємством
 • Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні
 • Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для опублікування матеріалів учасники сплачують оргвнесок у розмірі 150 грн.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

до 20 лютого 2018 р. включно зареєструватися на сайті конференції
http://www.conf.lviv.ua
та подати тези доповіді і сканований оригінал документа про сплату оргвнеску

У випадку технічних проблем з реєстрацією на сайті, матеріали та заявку необхідно надіслати на е-mail: oaconf@ukr.net
Назви поданих файлів повинні містити прізвище учасника конференції латинкою та тип матеріалу.
Наприклад: Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_zayavka.doc, Ivanenko_oplata.pdf

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

WWW.CONF.LVIV.UA

ТА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІDOC чи PDF


Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”

15-16 жовтня кафедра обліку та аналізу провела Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих учених “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”.

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення; проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні; проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці; шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств; проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Студенти та молоді науковці з 22 вищих навчальних закладів  України та зарубіжжя подали до організаційного комітету 121 тези доповідей, які видані до початку конференції окремим збірником.

Учасників конференції перед початком її роботи привітав завідувач кафедри обліку та аналізу професор Загородній Анатолій Григорович. Він відзначив, що проведення наукової конференції студентів та молодих учених для кафедри обліку та аналізу є традиційним з 2008 року, наголосив на її високій актуальності та побажав учасникам плідної роботи.

У роботі конференції приймали участь представники Вінницького національного аграрного університету, Державної Установи «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ (м. Київ), Житомирського державного технологічного університету, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського інституту економіки і туризму, Львівської комерційної академії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», Молдавської економічної академії (м. Кишинів, Молдова), Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету харчових технологій (м. Київ),  Одеського національного економічного університету, Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, Полтавського університету економіки і торгівлі, Сумського національного аграрного університету, Університет банківської справи НБУ (м. Київ), Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (м. Люблін, Польща), Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Після плідної роботи журі визначило переможців. Диплом першого ступеня отримала Ірина-Марія Пакош (науковий керівник – Рябкова О.В.), другого — Ірина Табінська (науковий керівник – к.е.н., доцент  Воськало Н.М.). Третє місце виборола Шум Марина (науковий керівник – Клименко О.М.). Крім того було нагороджено доповідачів у різних номінаціях.  У номінації «За практичну спрямованість доповіді» грамоту отримала Гладка Анна, у номінації «За кращу презентацію доповіді» – Стажко Світлана і Бабінська Соломія, «За оригінальність доповіді» – Дзуг Катерина, «За актуальність доповіді» – Ковалик Марія і Катажина Шкуат, у номінації «Молодий науковець» – Оліховський Володимир, у номінації «Молодий ерудит» –Брицька Марта. Переможці також отримали цінні подарунки від організаторів конференції. 


Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки

Шановні молоді науковці!

НУЛП Емблема TRANS  Logo_OA Чіткі написи (Small)

Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”, яка проводитиметься 15-16 жовтня 2015 р. у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, ауд. 406.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.
 1. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
 1. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.
 1. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.
 1. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для опублікування матеріалів учасники сплачують організаційний внесок у розмірі 80 грн. 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

До 25 ВЕРЕСНЯ 2015 р. включно підготувати тези доповіді та сканований оригінал документа про сплату організаційного внеску та ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ на сайті конференції: WWW.CONF.LVIV.UA

Важливо! У випадку технічних проблем з реєстрацією на сайті підготовлені матеріали потрібно надіслати на е-mail: oaconf@ukr.net

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

WWW.CONF.LVIV.UA

та у інформаційних листах: DOC чи PDF


II Міжнародна науково-практична конференція ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Національний університет «Львівська політехніка»

19100_html_m8db1524        2

Університет Марії Кюрі – Склодовської (м. Люблін, Польща)

1

За участі:

Академії гірничо – металургійної (м. Краків, Польща),
Технічно-гуманітарної Академії (м. Бєльсько-Бяла, Польща),
Північно-Кавказького федерального університету (м. Ставрополь, Росія),
Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь),
Молдавської економічної Академії (м. Кишинів, Молдова),
Господарської Академії ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія)

II Міжнародна науково-практична конференція
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

24-25 жовтня 2014 р. м. Львів

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 24-25 жовтня 2014 року в Національному університеті «Львівська політехніка».
До участі в конференції запрошуються вчені, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
2. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
3. Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.
4. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ АБО РЕЄСТРУВАТИСЬ ЧЕРЕЗ САЙТ:

Адреса: 79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра обліку та аналізу
Телефон: (0322) 258-22-43
Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net
Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання: асист. Дзьоба Наталія Богданівна: +38097-47-41-247
Публікація тез доповіді: доц. Коваль Зоряна Остапівна: +38093-74-42-930
Публікація статтей: асист. Гик Василь Володимирович: +38097-61-29-763
Зустріч та поселення учасників: ст. викл. Мохняк Володимир Степанович: +38067-73-62-059; асист. Оліховський Володимир Ярославович: +38067-27-88-829

Деталі участі та вимоги до матеріалів конференції подано в інформаційному листі: DOC; PDF.

Зареєструватись

ЗАЯВКА

на участь у II Міжнародній науково-практичній конференції ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

*Поля позначені зірочкою є обов'язковими для заповнення.

*Прізвище, ім’я, по батькові:

*Місце навчання:

*Тема доповіді:

*Напрям:

Науковий керівник (вказати прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посаду):

*Планую:

Є потреба в мультимедійному проекторі:

Координати для контакту:

*Індекс та Поштова адреса:

*Контактний телефон (код):

*Е-mail:

Якщо ви є співавтором статті(тези) яку вже зареєстрували то вкажіть прізвище, ім'я та по-батькові вже зареєстрованого співавтора:

Платіжне доручення: (до 10Мб. типи файлів - .doc,.docx,.rtf,.js,.png,.jpg,.txt,.pdf)

Тези доповідей: (до 10Мб. типи файлів - .doc,.docx,.rtf,.png,.jpg,.txt,.pdf)

Стаття: (до 10Мб. типи файлів - .doc,.docx,.rtf,.png,.jpg,.txt,.pdf)


VI студентська наукова конференція (зі статусом міжнародної) “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”

Шановні студенти

Запрошуємо Вас прийняти участь у VI студентській науковій конференції (зі статусом міжнародної) “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”, яка проводитиметься 17-18 жовтня 2013 р. в рамках 71-ї Студентської науково-технічної конференції Національного університету “Львівська політехніка”.

 

Напрями роботи конференції:

1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.

2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.

4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.

5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Детальніше …

До участі в конференції приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки.

Для опублікування матеріалів учасники сплачують організаційний внесок в сумі 30 грн. за одну повну сторінку тексту.

Матеріали для участі в конференції приймаються до 20 вересня 2013 року.

Деталі участі та вимоги до матеріалів конференції подано в інформаційному листі.


Регіональний конкурс есе “Професія – бухгалтер”

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

роботи учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. Есе повинно містити оригінальне дослідження з висловленням індивідуальних думок та власних вражень за обраною тематикою із аргументацією особистої точки зору щодо вирішення поставленого завдання.

Детальніше …

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕОБХІДНО:

До 10 квітня 2013 р. на електронну пошту oaese@ukr.net подати такі матеріали:

  •  заявку за наведеною формою. Файл назвати за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад, Ivaniv_zayavka.doc.
  •  текст есе. Файл назвати за прізвищем автора латинськими літерами, наприклад, Ivaniv_ese.doc.

Детальна інформація в Інформаційному листі.

 

 ТЕЛЕФОНИ КОНТАКТНИХ ОСІБ

  • Височан Ольга Олегівна (097) 33-40-787
  • Луцюк Ірина Віталіївна (097) 86-69-034

 

МЕТА КОНКУРСУ

Залучення учнів загальноосвітніх шкіл до активного обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку професії бухгалтера в Україні.

 

ТЕМАТИКА КОНКУРСУ

Есе, подане на конкурс, повинно присвячуватися розкриттю питання, яке стосується одного з наведених напрямів:

  1. Роль бухгалтера на підприємстві.
  2. Бухгалтер: переваги професії очима молоді.
  3. Особисті якості бухгалтера.

 

Кращі есе будуть опубліковані у збірнику праць студентської конференції у жовтні 2013р.!!!

Переможці отримають цінні призи!

Вручення призів відбудеться на кафедрі обліку та аналізу в рамках Дня відкритих дверей Національного університету “Львівська політехніка” 20 квітня 2013р.


Сторінка 1 із 212
content top