content top

IV Міжнародна студентська наукова конференція “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”


Emblems-2017

Запрошуємо Вас прийняти участь у IV Міжнародній студентській науковій конференції “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”, яка проводитиметься 18-19 жовтня 2018 р. у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, ауд. 406.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.

2. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

3. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.

4. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.

5. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для опублікування матеріалів учасники сплачують організаційний внесок у розмірі 150 грн. Участь студентів коледжів безкоштовна. Проїзд, проживання та харчування оплачують учасники самостійно.

Організаційний внесок потрібно перерахувати у Благодійний фонд розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати “За участь у МСНК “Облік, аналіз і контроль ..” і прізвище учасника (-ів).

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

до 25 вересня 2018 р. включно подати тези доповіді та сканований оригінал документа про сплату організаційного внеску та ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ на сайті конференції:

WWW.CONF.LVIV.UA

Важливо! У випадку технічних проблем з реєстрацією на сайті підготовлені матеріали та заявку потрібно надіслати на е-mail: oaconf@ukr.net

Назви поданих файлів повинні містити прізвище учасника конференції латинкою та тип матеріалу. Наприклад: Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_zayavka.doc, Ivanenko_oplata.pdf

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

WWW.CONF.LVIV.UA

ТА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІDOC чи PDF


XVII Міжнародна наукова конференція «Фінансовий ринок: інституції та інструменти»

222

Фінансовий ринок: інституції та інструменти
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти»,
яка відбудеться 3-6 червня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка».
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці у фінансовій сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА НАПРЯМАМИ:

 • центральний банк та монетарна політика;
  • фінансовий нагляд та стабільність фінансових систем;
  • ринок капіталу;
  • державні фінанси;
  • корпоративні фінанси;
  • фінансові інновації;
  • управління ризиками;
  • особисті фінанси;
  • поведінкові фінанси;
  • бухгалтерський облік;
  • фінансовий аналіз;
  • аудит.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:
• заявку (взірець додається);
• тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний, взірець оформлення додається);
• дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» (вимоги див. наhttp://science.lpnu.ua/uk/smeu) та у фаховому англомовному журналі, включеному до наукометричних баз даних Index Copernicus та РИНЦ, «Economics, Entrepreneuship, Management» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/eem).

Крайній термін подачі:

 • наукових статей до фахового вісника – до 1 квітня 2018 р.,
 • наукових статей до англомовного журналу – до 1 квітня 2018 р.,
 • тез доповідей – до 1 травня 2018 р.

Оплата за участь в конференції:

 • 300 грн. – для заочної участі (публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей);
 • 500 грн. – для очної участі (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику тез доповідей);
 • 50 грн. – за кожну сторінку друкованих матеріалів у фаховому віснику чи англомовному журналі.
 • Додаткова оплата за додатковий примірник матеріалів 120 грн.

Оплата за участь в конференції не покриває витрат на доїзди і проживання її учасників.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26004053724895 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 325321, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ФРІІ 2018 та прізвище учасника».

Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ:

79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра фінансів
Тел.: (032) 258-21-93
Е-mail для наукових статей: frp.article@lpnu.ua
Е-mail для тез доповіді:  frp.conference@lpnu.ua
Додаткова інформація та реєстрація учасників на сайті конференції:
http://science.lpnu.ua/frp-2018

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК
Організаційні питання:
доц. Воськало Володимир Іванович:
+38050-37-09-975
Публікація тез доповіді:
доц. Нашкерська Марія Миколаївна
+38095-53-20-783
Публікація статей у фаховому віснику:
доц. Скоропад Ірина Станіславівна
+38050-95-54-326
Публікація статей в англомовному журналі:
асист. Дзьоба Наталія Богданівна:
+38097-47-41-247

купить pedrollo 2cpнаши в канадепродвижение сайтовWPS Performance Station оптимизация пк


ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”


Emblems-2017

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств”, яка проводитиметься
23 березня 2018 р. в Національному університеті “Львівська політехніка.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Розвиток систем інформаційного забезпечення управління підприємством
 • Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки
 • Аналітичний інструментарій в управлінні підприємством
 • Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні
 • Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для опублікування матеріалів учасники сплачують оргвнесок у розмірі 150 грн.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

до 20 лютого 2018 р. включно зареєструватися на сайті конференції
http://www.conf.lviv.ua
та подати тези доповіді і сканований оригінал документа про сплату оргвнеску

У випадку технічних проблем з реєстрацією на сайті, матеріали та заявку необхідно надіслати на е-mail: oaconf@ukr.net
Назви поданих файлів повинні містити прізвище учасника конференції латинкою та тип матеріалу.
Наприклад: Ivanenko_tezy.doc, Ivanenko_zayavka.doc, Ivanenko_oplata.pdf

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

WWW.CONF.LVIV.UA

ТА У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТІDOC чи PDF

о отзывыукладкиузнать как что сайт под фильтром яндексауслуги стоматологаtrans siberian railway end cityодноэтапная имплантация зубовфедерация футбола украины Павелко


Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”

15-16 жовтня кафедра обліку та аналізу провела Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих учених “Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки”.

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальної тематики за напрямами: актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення; проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні; проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці; шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств; проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

Студенти та молоді науковці з 22 вищих навчальних закладів  України та зарубіжжя подали до організаційного комітету 121 тези доповідей, які видані до початку конференції окремим збірником.

Учасників конференції перед початком її роботи привітав завідувач кафедри обліку та аналізу професор Загородній Анатолій Григорович. Він відзначив, що проведення наукової конференції студентів та молодих учених для кафедри обліку та аналізу є традиційним з 2008 року, наголосив на її високій актуальності та побажав учасникам плідної роботи.

У роботі конференції приймали участь представники Вінницького національного аграрного університету, Державної Установи «Інститут економіки та прогнозування» НАНУ (м. Київ), Житомирського державного технологічного університету, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського інституту економіки і туризму, Львівської комерційної академії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», Молдавської економічної академії (м. Кишинів, Молдова), Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету харчових технологій (м. Київ),  Одеського національного економічного університету, Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, Полтавського університету економіки і торгівлі, Сумського національного аграрного університету, Університет банківської справи НБУ (м. Київ), Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (м. Люблін, Польща), Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Після плідної роботи журі визначило переможців. Диплом першого ступеня отримала Ірина-Марія Пакош (науковий керівник – Рябкова О.В.), другого — Ірина Табінська (науковий керівник – к.е.н., доцент  Воськало Н.М.). Третє місце виборола Шум Марина (науковий керівник – Клименко О.М.). Крім того було нагороджено доповідачів у різних номінаціях.  У номінації «За практичну спрямованість доповіді» грамоту отримала Гладка Анна, у номінації «За кращу презентацію доповіді» – Стажко Світлана і Бабінська Соломія, «За оригінальність доповіді» – Дзуг Катерина, «За актуальність доповіді» – Ковалик Марія і Катажина Шкуат, у номінації «Молодий науковець» – Оліховський Володимир, у номінації «Молодий ерудит» –Брицька Марта. Переможці також отримали цінні подарунки від організаторів конференції. 

сервисы работы контекстной рекламойethiopiangood budgeting softwareнасосная станция для частного домакрасивые женские туфли на каблукепаркет дубовий цінаПавелко депутат


Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки

Шановні молоді науковці!

НУЛП Емблема TRANS  Logo_OA Чіткі написи (Small)

Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”, яка проводитиметься 15-16 жовтня 2015 р. у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІV навчальний корпус, ауд. 406.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення.
 1. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.
 1. Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці.
 1. Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю у контексті подолання економічних проблем підприємств.
 1. Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Для опублікування матеріалів учасники сплачують організаційний внесок у розмірі 80 грн. 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

До 25 ВЕРЕСНЯ 2015 р. включно підготувати тези доповіді та сканований оригінал документа про сплату організаційного внеску та ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ на сайті конференції: WWW.CONF.LVIV.UA

Важливо! У випадку технічних проблем з реєстрацією на сайті підготовлені матеріали потрібно надіслати на е-mail: oaconf@ukr.net

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

WWW.CONF.LVIV.UA

та у інформаційних листах: DOC чи PDF

отзывы winperstWPS Performance Station отзывыcareersлечение альцгеймера в германии отзывысделать арабский макияжсео анализ текста сайтаЧехунов Денис


II Міжнародна науково-практична конференція ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Національний університет «Львівська політехніка»

19100_html_m8db1524        2

Університет Марії Кюрі – Склодовської (м. Люблін, Польща)

1

За участі:

Академії гірничо – металургійної (м. Краків, Польща),
Технічно-гуманітарної Академії (м. Бєльсько-Бяла, Польща),
Північно-Кавказького федерального університету (м. Ставрополь, Росія),
Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь),
Молдавської економічної Академії (м. Кишинів, Молдова),
Господарської Академії ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія)

II Міжнародна науково-практична конференція
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

24-25 жовтня 2014 р. м. Львів

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 24-25 жовтня 2014 року в Національному університеті «Львівська політехніка».
До участі в конференції запрошуються вчені, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

1. Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.
2. Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.
3. Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.
4. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.
5. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».

МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ АБО РЕЄСТРУВАТИСЬ ЧЕРЕЗ САЙТ:

Адреса: 79013, м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, Кафедра обліку та аналізу
Телефон: (0322) 258-22-43
Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net
Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання: асист. Дзьоба Наталія Богданівна: +38097-47-41-247
Публікація тез доповіді: доц. Коваль Зоряна Остапівна: +38093-74-42-930
Публікація статтей: асист. Гик Василь Володимирович: +38097-61-29-763
Зустріч та поселення учасників: ст. викл. Мохняк Володимир Степанович: +38067-73-62-059; асист. Оліховський Володимир Ярославович: +38067-27-88-829

Деталі участі та вимоги до матеріалів конференції подано в інформаційному листі: DOC; PDF.

Зареєструватись

ЗАЯВКА

на участь у II Міжнародній науково-практичній конференції ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

*Поля позначені зірочкою є обов'язковими для заповнення.

*Прізвище, ім’я, по батькові:

*Місце навчання:

*Тема доповіді:

*Напрям:

Науковий керівник (вказати прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посаду):

*Планую:

Є потреба в мультимедійному проекторі:

Координати для контакту:

*Індекс та Поштова адреса:

*Контактний телефон (код):

*Е-mail:

Якщо ви є співавтором статті(тези) яку вже зареєстрували то вкажіть прізвище, ім'я та по-батькові вже зареєстрованого співавтора:

Платіжне доручення: (до 10Мб. типи файлів - .doc,.docx,.rtf,.js,.png,.jpg,.txt,.pdf)

Тези доповідей: (до 10Мб. типи файлів - .doc,.docx,.rtf,.png,.jpg,.txt,.pdf)

Стаття: (до 10Мб. типи файлів - .doc,.docx,.rtf,.png,.jpg,.txt,.pdf)

Фокин Сергейонлайнst petersbourg moscouкликфрод яндекс директбосоножки 2017 купитьандорра горнолыжные трассыПавелко тендер


Сторінка 1 із 212
content top